دولت نجات ملی گروههای سوری و ارتش سکولار ملی آنها در یک نگاه (قسمت اول)

دولت نجات ملی گروههای سوری و ارتش سکولار ملی آنها در یک نگاه (قسمت اول)

به قلم: عبدالله موحد

فصائل سوریه (حلفا و دوستان و هم پیمانان جولانی) بعد از مدت زمانی از خیانت و گمراهی و انحراف و تمایل به طرف طواغیت و تنفیذ قرارات و پایبندی به برنامه ها ی آنان، قدم تازه ای در تکمیل پرونده ی سیاه خود برداشتند.

آنها بعد از اینکه در مجلس عسکری عضو شده و هیئت ارکان را علیه سایر اسلامگراها نصرت داده و به صراحت با زبان خود اعلام کردند که یک حکومت  دموکراسی می خواهند و غیر اسلامی ها را در بین حرکت خود می پذیرند و اقرار کردند که با کشورهای منطقه دیدار دارند و با انها ارتباط برقرار می کنند.

بعد از اقرار به میثاق شرف سوری که یک میثاق بی شرف و خائنانه و وطنی بود و بعد از شرکت در موتمرات ژنو و پس از شرکت در موتمر ریاض و استانا و عضویت در محاکم دارالعدل که با قانون عربی موحد حکم می کند‌.

و بعد از تبریک به تحالف ترکیه ی سکولار با سکولارهای جهانی علیه گروههای مسلح اسلامی مخالف خود و بعد از تایید اقدامات ترکیه ی سکولار در منطقه ی شمال سوری برای ایجاد  منطقه ی عازله برای عقب راندن مخالفین ترکیه از مرزهای ترکیه و بعد از داخل شدن در حلف ترکیه به نام  درع الفرات تا  مخالفین دولت سکولار ترکیه را از شهرها بیرون کنند!

و بعد از این اقدامات ، حکومت موقت سوری و هیئت ائتلاف را به مناطق پس گرفته شده آوردند تا در آنجا حکومت سکولاریست و لاییک و کفری خود را برپا کرده و محاکم و دادگاه ها را بر اساس  قانون  سکولاریستی به راه بندازد و مدارس را به دست سیستم اموزشی ترکیه ی سکولار بسپارد و برنامه های غیر اسلامی در مدارس تدریس گشته و دادگاه ها به  شریعت اسلام حکم نکردند.

انها بعد از چندین بار تایید نتایج و مخرجات موتمر ریاض و  ژنو و  آستانا و و بعد از چندین بار تبریک و تایید به  انتخابات کفری و شرکی سکولاریستی  ترکیه و بعد از چندین بار صراحت به اینکه با ترکیه ی سکولاریست در یک  حلف هستند و او را حلیف و صدیق ثوره خود دانسته و با او علیه مسلمین همکاری کردند.

آنها بعد از تعزیه به طاغوت قطر و اظهار همدردی با انها و همکاری با انها و گرفتن پول و دعم مشروط از انها که همچون علفی بود که موجب نفخ این گاوهای انقلاب شد و بعد از اظهار به اینکه آنها صدیق و حلیف هستند و از زحمات انها سپاسگذاری کرده و خود را به این طواغیت مایل کردند.

آنها حتی بیانیه صریح نوشتند برای طاغوت عربستان که ما سربازان تو هستیم و حاضریم زیر پرچم تو و زیر امر تو با دوهزار نفر مجهز و آماده باش در یمن علیه حوثی ها بجنگیم!!

و باید بگویم که در بیانیه ی با عنوان:؛ دیمستورا، علنا گفتند که ما دموکراسی می خواهیم و این ملت و شعب سوری است که فقط مصدر سلطه و قرار حکومت را معین و مشخص می کند!!

بیانیه رسمی بیرون دادند و اعلان کردند که در نزد انها مسلمان با کافر هیچ فرقی ندارد مادامیکه سوری باشد، از همه ی انها حمایت خواهند کرد …. دین و عرق و طایفه ی او چه باشد و مذهب و عقیده ی او هرچه باشد فرقی ندارد مادامیکه ابناء وطن باشد!!

و حتی بیانیه رسمی بیرون دادند که همکاری با ترکیه ی سکولار و داخل شدن در حلف او و عضویت در غرفه عملیاتش هیچ مشکلی ندارد!! و هییت شرعی انها بر روی این کفریات پوشش گذاشت . چرا؟ چون انها اصلا طاغوت سکولار ترکیه را تکفیر نمی کردند!! چون اصلا انها لشگر سکولار و مرتد ترکیه را مرتد و مشرک نمی دانند!! اصلا مگر انها کدام حاکم و طاغوت دست نشانده و مزدور خلیج و عرب را کافر و طاغوت می دانند؟؟

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید