شناخت سه نوع از سلفیت مجزا و مختلف تاریخی

شناخت سه نوع از سلفیت مجزا و مختلف تاریخی

ارائه دهنده:  ابوابراهیم هورامی

ما امروزه شاهد ظهور افرادی معلوم الحال تحت چتر سلفیت خاص نجدیت هستیم که سعی دارند با نام ائمه ی خیر القرون و استفادهی  کلی از نام سلفیت برای خود هم اعتباری به دست بیاورند و هم اهداف خاص خود را به پیش برند .

برای ممانعت از سوء استفاده ی چنین افرادی لازم است به صورت مختصر به اونع سلفیت موجود در تاریخ اسلام اشاره کنیم .

  • سلفیت خیر القرون

کسانی چون مالک بن انس، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان بن ثورى، ابن ابى لیلى، داوودبن اصفهانى، ابن مبارک اسحاِ بن راهوى و حسین بن على کرابیى و… رحمهم الله بودند که به عنوان یک اندیشه و روش سامان یافته تجسم یافتند. عقاید اشعرى که بعدها به وجود آمد تلفیقى بود از عقاید و مکتب امام شافعی که با نوعى عقلانیت آنرا تعدیل کرده بود. چالشهاى بین متکلمان اشاعره و اهل حدیث به مرور تشدید شد و به انزواى سلفیت نخستین و غلبه اشاعره منجر شد.

  • سلفیت قرن هشتم

در این قرن بار دیگر ابوالعباس احمدبن عبدالحلیم معروف به ابن تمیمه و شاگردش ابن القیم جوزى باعث احیای مجدد نوعی از سلفیت گریدند که با نگرشی ضد صوفی گری و رافضی گری (غلات موجود در شیعه ی ۱۲ امامی) علاوه بر عقاید و افکارات سلفیت اول، مواردی در حوزه ی  توحید و بدعت  را نیز به سلفیت افزودند.

  • سلفیت خاص نجدیت آل سعود

در قرن دوازدهم هجری محمد بن عبدالوهاب نجدی بار دیگر تلاش کرد که نگرش خاص ابن تیمه رحمه الله را که چند قرن توسط علمای شافعی و حنفی و مالکی به حاشیه رانده شده بود در قالب سلفیتی جدید زنده کند و جانی دوباره به این اندیشه ببخشد، اما با افزودین هائی، که بزرگترین و خطرناکترین آن جدا کردن دستگاه حاکمه (آل سعود) از دستگاه علوم شرعی (آل شیخ) یا به زبانی دیگر تولید بدعتی جدید و نرم تحت عنوان جدائی دستگاه دین از دستگاه سیاست بود .

این نوع از سلفیت خاص آل سعود به تدریج حالت درباری به خود گرفت و تابع سیاستهای آل سعود و توجیه گر سیاستهای آل سعودی شده بود که خود آل سعود هم تابع سیاستهای کفار سکولار جهانی چون انگلیس و بعدها آمریکا گردید .

این نوع از سلفیت جدید تبدیل به مذهبی انعطاف ناپذیر شده است که با وسیع کردن دایره ی  بدعت و مشغول نمودن مسلمین به مسلمین، و سرگرم نمودن مسلمین به مسائل بسیار ریز شخصی،  و دور نمودن آنها از مسائل اساسی حکومتی، سیاسی، اجتماعی،  اقتصادی ، آزادیبخشی و…  مسلمین را تبدیل به ابزاری در دست حکومتهای دست نشانده ی کفار سکولار جهانی،  و عاملی جهت ایجاد جنگ روانی بر علیه مسلمین شریعت گرا و مجاهد کرده است.

واضح و آشکار است که این نوع از سلفیت درباری آل سعود بسیاری از خصلتهای نیکوی دو سلفیت قبلی را از خود دور کرده و تنها جهت فریب مریدان خود از نام افراد موجود در دو سلفیت قبلی استفاده ی ابزاری می کند و با شدت هر چه بیشتری از سوی تمام طاغوتهای منطقه ای و کفار سکولار جهانی بر علیه مجاهدین و اصلاحگران و تمام مخالفین طاغوتها و کفار اشغالگر مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد .

در حال حاضر سلفیت درباری خاص نجدیت به عنوان یک مذهب انعطاف ناپذیر همچون یک سد در برابر مسلمین و خادمی برای کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی عمل می کند که متاسفانه عده ای جاهلانه به تبلیغ این نوع از سلفیت به بهانه ی  مبارزه با بدعتها و شرکیات وزنده کردن سنتها و…. می پردازند غافل از اینکه در دام و مردابی افتاده اند که هر چه بیشتر فعالیت می کنند بیشتر به دین اسلام، خود و مسلمین صدمه می زنند .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید