گروه چند نفره انصارالاسلام در کدام سمت ایستاده است؟

گروه چند نفره انصارالاسلام در کدام سمت ایستاده است؟

به قلم: ابوخالد کردستانی

می دانیم که گروه فتاحی رسما خود را جزو دارودسته ی مافیائی جولانی قرار داده و مسئولیت نگهبانی در چند تپه را برای این جولانی  بر عهده گرفته است، البته این تصمیم را زمانی گرفتند که جولانی قصد خرج کردن مهاجرین را داشت و اینها پس از دادن چندین قربانی در حال تمام شدن بودند که در نهایت جهت حفظ ته مانده های خود به نگهبانی چند تپه می پردازند .

البته واضح است که جولانی بیعت شکن خائنی است که نوبتی تا به حال با اکثر گروههای مسلح پیمان بسته و بعد پیمان خود را که در راستای منافع خاص اربابانش نبوده شکسته و مستقیما فی سبیل ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) می جنگد. در هر صورت گروه کوچک فتاحی تابع سیاستهای جولانی است اما سوالی که برای اکثر دوستان ممکن است پیش بیاید اینکه: گروه محدود و چند نفره ی انصارالاسلام در کدام سمت ایستاده است؟

زمانی که جهاد از طریق یکی از «۳ابزار» به پیش نمی رود، «وضع موجود» ناشی از تفرق، مصیبتهای زیادی را بر همه تحمیل می کند که گروهها را مجبور می کند از مسیر اصلی جهاد منحرف شده و تابع وضعیتی شوند که ممکن است مخالف آن هم باشند .

در هر صورت گروه کوچک انصار از یکطرف خودشان را برادران دارودسته ی  خائن و مزدور جولانی می خوانند و از سوی دیگر با حراس الدین (شاخه القاعده ی سوریه) اطاق عملیات مشترک تشکیل داده و مشغول عملیات نظامی بر علیه حکومت مرکزی سوریه هستند . این در حالی است که دارودسته ی  جولانی یکی از  گروههائی را که باید از بین ببرد همین گروه القاعده ی سوریه و حتی تفکرات القاعده است و می بینیم که هم بزرگان آنها را دستگیر و زندانی نموده و هم آنها را تحویل حکومت سکولار و مرتد ترکیه داده و هم در حال جنگ با آنهاست !!

العریدی امیر  القاعده گروه جولانی را خائنین به جهاد شام می داند و امیران دارودسته ی  جولانی هم بر این باورند که العریدی به آنها خیانت کرده و از آنها جدا شده است .

حالا گروه کوچک انصار الاسلام برادر کدام گروه است ؟ خائنینی مثل دارودسته ی جولانی که فی سبیل ناتو بر علیه مسلمین جنگیده اند و می جنگند یا القاعده ای که امیراصلیش به طالبان (متحد ایران) در افغانستان بیعت داده و یک گروهش در سوریه با ایران و متحدین ایران و سایر گروههای مسلح سوری معارض دیگر در حال جنگ است؟!

آیا سرگردانی بدتر از این می توان برای یک گروه مسلح سراغ داشت ؟

 

دیدگاهتان را بنویسید