واکنش ریاکارانه ی منافقین(سکولار زده ها) به خروج نیروهای آمریکائی از افغانستان

واکنش ریاکارانه ی منافقین(سکولار زده ها) به خروج نیروهای آمریکائی از افغانستان

ارائه دهنده: ابومحمود کندزی

با آغاز مذاکرات مستقیم با امریکا و اعلان خروج نیمی از نیروهای امریکایی از سوی ترامپ، بعضی حلقاتی داخل و خارج از کشور که ظاهراً خود را از رژیم جدا جلوه می دهند، همزمان ابراز نگرانی می کنند که گویا در آینده از خانه جنگی هراس دارند.

به همین اساس به امریکا مشوره می دهند که مسئولانه برخورد بکند و گویا در رابطه به خروج از افغانستان عجولانه تصمیم نگیرد.

مشورهء برخورد مسئولانه به امریکا بجا است، اما برخورد مسئولانه را باید ایشان از دیدگاه نادرست خود تعریف نکنند، با استفاده از پوشش «برخورد مسئولانه» نباید برای مصالح شخصی خود خواستار بقای نیروهای خارجی در کشور باشند، زیرا این کار نه در خیر مردم امریکا و نه هم در خیر مردم افغانستان است. بلکه تنها به نفع حلقات شریر داخلی و خارجی است که فایدهء خود را در اشغال کنونی می دانند.

امارت اسلامی هیچگاه ارادهء جنگ های داخلی ندارد و نه هم به کسی اجازه می دهد که با چنین تبلیغات زهرآگین برای چنین جنگ ها زمینه سازی بکند.

رژیم کابل نیز با چنین بهانه ها برای بقای نیروهای اشغالگر تلاش می کند. در حالی که هم اکنون در حضور اشغالگران، صدها نفر ملکی هر روز از سوی اشغالگران و رژیم کابل به شهادت می رسند. اما باز هم ناله می کند که نیروهای اشغالگر از افغانستان خارج نشوند، وگرنه درین جا جنگ های داخلی شروع می شود.

آیا در این اشغال هژده ساله، اشغالگران و رژیم کابل تا هنوز از کشتار مردم بی گناه دریغ کرده اند، که امروز توطئهء ترس از آغاز جنگ های داخلی را به راه انداخته اند ؟

امارت اسلامی که برای از بین بردن جنگ های داخلی و محو شر و فساد به وجود آمده است، هیچگاه به کسی اجازه نمی دهد که برای جنگ های داخلی زمینه سازی بکند. امارت اسلامی چنانکه با کمال متانت و به نرخ جان از دین و میهن خود در برابر اشغالگران دفاع کرده است، در آینده نیز در برابر هر گونه شر و فساد و منازعات داخلی ایستادگی می کند. دوشادوش هموطنان خود از همه آن عواملی جلوگیری می کند که سبب خانه جنگی می شود. حالا هم درین راستا کار زیادی صورت گرفته است. مردم باید تحت تاثیر کمپاین های نگران کننده قرار نگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید