اشغالگران و رژیم کابل وحشت جاری را متوقف بسازند

اشغالگران و رژیم کابل وحشت جاری را متوقف بسازند

ارائه دهنده : ابومحمود کندزی

گراف تلفات ملکی در حملات هوایی و چاپه های شب هنگام اشغالگران و رژیم کابل بسیار بالا رفته است، دشمن به کشتار مردم ملکی و ویرانی خانه های شان کمر بسته است. در چند روز گذشته، تعداد زیادی مساجد، مدارس، کلینک ها و مناطق مسکونی در بمباردمان ها و چاپه های دشمن ویران شده است.

اشغالگران و رژیم کابل مناطق مسکونی غیر نظامیان را به گونهء پیهم و ارادی آماج حملات هوایی و چاپه های شبانه قرار می دهند. تمام قربانیان این حملات مردم ملکی می باشند و بر علاوه از شهادت زنان، کودکان و جوانان، خانه ها، اموال و کشت های مردم نیز از بین می روند.

دشمن از وقوع تلفات ملکی در حملات خود انکار می کند، در حالیکه مردم داد و فغان می زنند که بیائید ببینید تمام تلفات به مردم ملکی رسیده است. اما اگر واقعه ای بسیار آشکارا و انکار ناپذیر رخ بدهد، پس مجاهدین را متهم می کند که در خانه های مردم ملکی پنهان می شوند و یا از میان مردم ملکی بر آن ها حمله می کنند. اما اگر مردم این ادعای دشمن را هم با اسناد و شواهد قوی رد بکنند، پس با یک جملهء ابراز تاسف و یا عفو خواهی خود را ازان جرم بزرگ برائت می دهند.

رژیم کابل جرات ندارد بر آن تلفات ملکی که از سوی اشغالگران رخ می دهد و آن ها اعتراف هم می کنند، چیزی بگوید و یا واکنشی نشان بدهد.

رژیم کابل و اشغالگران لاف از بشر دوستی می زنند. اما عملا دشمنی خود را با بشر به اثبات رسانیده اند، هر شب و روز ده ها تن مردم بی دفاع ملکی در حملات آن ها شهید می شوند و خانه ها و اماکن عام المنفعه به گونه سستماتیک از بین برده می شود.

افزایش تلفات ملکی باعث تشویش و نگرانی جدی است. اشغالگران و رژیم کابل دیگر باید از تلف ساختن جان و مال غیر نظامیان دست بگیرند، زیرا با شهادت، اسارت و شکنجهء بی گناهان نمی توانند بقای خود را تضمین بکنند.

اگر اشغالگران و رژیم مزدور به کشتار، شکنجه، ویرانی خانه های مردم ملکی و اهانت به شعائر اسلام ادامه می دهند، مجاهدین امارت اسلامی در بدل خون خود از آن ها انتقام می گیرند و مبارزه بر حق خود را با نیروی بیش تر ادامه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید