گروه جولانی سلفی نجدی و جنگ طلب است یا طالبان ….؟

گروه جولانی سلفی نجدی و جنگ طلب است یا طالبان ….؟

به قلم: ابواسامه سقزی

در آغاز فتنه ی جولانی بعضی از برادران می گفتند: فرق بين بيانات جبهه اسلامیه و بیانات امارت افغانستان در چیست؟ و می گفتند که فرقی بین عبارات موجود در خطابات رسمی امارت افغانستان و بین آن نطق هایی که رهبران جبهه اسلاميه می گفتند، نمی بینند.

می گویم: و این هم مبالغه گری نمی باشد اگر کسی بگوید که بیانات رسمی دارودسته ی جولانی انضباط بیشتری از بیانات امارت افغانستان در نزدیکی به سلفیت خاص نجدیت دارد، بلکه ایاد القنيبی که به رأي خودش معجب است، گمان می کند که دارودسته ی جولانی بهتر از حرکت طالبان است و می گوید که گروه جولانی «سلفی» است و حرکت طالبان غیر سلفی!

بله، جبهه ی جولانی، سلفی نجدی است و کسی در آن شکی ندارد اما بر مذهب شیوخ خودشان مثل قتاده و طریفی و…

البته لازم است گفته شود که در ۸۰۰ گروه و فصیلی که سوریه وجود داشت و همگی به قتل عام همدیگر مشغول بودند غیر از ارتش آزاد که سکولار بود و گروه فاروق که اخوانی بود بقیه ی گروهها همگی سلفی خاص نجدیت بودند که به قتل عام همدیگر مشغول شده و به تدریج همدیگر را ضعیف و حذف نمودند تا به این چند گروه ادلب رسیده اند که اینها نیز باز سلفی خاص نجدیت هستند با حکومتی به نام انقاذ که بعثی های جدا شده از بشار  را بر خود حاکم کرده اند

امارت اسلامی طالبان نیز بر اساس مذهب حنفی بنا شده است که در این مذهب دایره ی ایمان به اندازه ای وسیع شده است که هر مسلمانی می تواند با هر تفسیری در کنار آن زندگی کند به شرطی که بر روی آنها اسلحه نکشد .

 به همین دلیل اگر می بینید این گروههای سلفی فقط رای خودشان را قبول دارند و با هیچ مسلمانی که یک درصد با تفسیر شیوخ آنها مخالف باشد سازگاری ندارند به خاطر مذهب سلفیت خاص نجدیت آنها و دوری از منهج صحیح اهل سنت است .  

سلفیت خاص نجدیت از آغاز پیدایش تا کنون جهت کشت و کشتار مسلمین تولید شده است و تنها با زور اسلحه می تواند خود را نگه دارد .

دیدگاهتان را بنویسید