وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد لیست منتشر شدهء اشتراک کنندگان کانفرانس بین الافغانی قطر

وضاحت سخنگوی امارت اسلامی در مورد لیست منتشر شدهء اشتراک کنندگان کانفرانس بین الافغانی قطر

چنانکه تمام هموطنان آگاه هستند، یک کانفرانس بین الافغانی در دوحه، پایتخت کشور قطر در وسط ماه جاری میلادی برگزار شدنی است. هیئت بلندرتبهء امارت اسلامی نیز درین کانفرانس شرکت می کند.
روز گذشته، یک لیست به عنوان اسامی اشتراک کنندگان کانفرانس مذکور پخش شد، که شمار اشتراک کننده گان امارت اسلامی دران بیش از حقیقت نشان داده شده بود. حقیقت اینست که در این کانفرانس از طرف امارت اسلامی تنها اعضای تیم مذاکراتی و چند نفر محدود دیگر شرکت می کنند. دیگر نام های که نشر شده است حقیقت ندارد. همچنان لیست منتشره نهایی هم نیست. بعضی نام های هست که (در لیست منتشره هست، اما) در لیست نهایی وجود ندارند و بعضی شخصیات های هستند که نام شان درین لیست منتشره نیست، اما آن ها در لیست نهایی هستند. لهذا لیست منتشره قابل اعتبار نیست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۲۶/۷/۱۴۴۰هـ ق
۱۳/۱/۱۳۹۸هـ ش ــ ۲۰۱۹/۴/۲م

دیدگاهتان را بنویسید