عبدالله عزام و منهج اسلامی اهل سنت در برابر منهج سلفیت خاص نجدیت امثال ابومحمد مقدسی و…

عبدالله عزام و منهج اسلامی اهل سنت در برابر منهج سلفیت خاص نجدیت امثال ابومحمد مقدسی و…

به قلم : مسعود سنه ای

دکتر عبدالله عزام تقبله الله در تفسیر سوره ی توبه از کسانی در پیشاور گله و شکایت داشت که اهل قتال نبودند بلکه تنها شغلشان شده بود سرد کردن جوانان از جهاد بر علیه اشغالگران کمونیست روس و مزدوران آنها و جلوگیری کردن از کمکهای مالی به افغانهای تحت ستم آنهم به بهانه ی اینکه افغانها و مجاهدین آنها قبرپرست و مشرک هستند.

دکتر عبدالله عزام که با منهج سیدقطب تقبله الله و اهل سنت به سبک رسول الله صلی الله علیه وسلم و ادامه دهنده گان راهش چون در راه اخراج اشغالگران سکولار خارجی و اصلاح جامعه اولویت بندی هائی کرده بود بر این باور بود که هم اکنون بیرون راندن کفار سکولار خارجی از سرزمینهای مسلمین مهمترین فرض عین محسوب می شود و زمانی که این اشغالگران بیرون رانده شدند و حکومت اسلامی تشکیل شد آنوقت به تدریج باید به اصلاحات فکری و اقتصادی در جامعه پرداخت.

شیخ عبدالله عزام تقبله الله بر این باور بود زمانی که اشغالگران و مزدورانشان بر سرزمینهای مسلمین تسلط پیدا کرده اند پرداختن به امور اختلافی منجر به ایجاد تفرق و جنگ داخلی و در نهایت کمک به اشغالگران محسوب می شود به همین دلیل حتی اگر به فرض محال لات و منات و هبلی هم وجود داشته باشد باید نابود کردن آنها پس از فتح مکه و نابود کردن قدرت حکومتی دشمنان و تسلط کامل بر پایتخت و سرزمین کفار صورت گیرد .  

در برابر این سیاست واضح مجاهدین سلفی های جامی و مدخلی ها که به تازگی از سوی دستگاههای اطلاعات آمریکا و داخلی آل سعود تولید شده بودند زمانی که می دیدند که سکولاریستهای روسیه در حال اخراج هستند و ممکن است نوبت به آمریکا برسد جنگ روانی بر علیه مجاهدین را شروع کردند .

در آن زمان جوانان زیادی تحت تاثیر این تبلیغات وسیع و رسمی علمای سلفی نجدی آل سعود قرار گرفتند . یکی از این جوانان ابومحمد مقدسی بود که آشکارا مجاهدین افغان و مردم مسلمان افغانستان را قبرپرست و مشرک می دانست و حتی علاوه بر آن در این مطالبی که چندی پیش نشر داده دکتر عبدالله عزام تقبله را مدافع قبر پرستان و دموکراسی پرستان و مشرکین و سدی در برابر اهل توحید معرفی می کند و بر این باور بود که باید کفار اشغالگر سکولار و نوکران محلی آنها را رها کرد و ابتدا باید با این مسلمین در افتاد و…

حالا باید متوجه شده باشید که چرا هر یک از این سلفی های نجدی در کانادا و اردن و انگلیس و عراق و آل سعود و…تمام تلاششان شده تکفیر و تفسیق و تبدیل همدیگر و سایر مسلمین و ایجاد تفرق و جنگ داخلی میان مسلمین .

این است رسالت جدید سلفیت خاص نجدیت . مشغول کردن مسلمین به مسلمین و ایجاد تفرق و جنگ داخلی و رها کردن کفار اشغالگر و سکولار خارجی و مزدوران محلی آنها و در نهایت سستی و ذلیلی برای مسلمین و قدرت و برتری برای کفار سکولار اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها .

دیدگاهتان را بنویسید