از عجایب ابومحمد مقدسی (۱) فراهم کردن مقدمات تکفیر و پرهیز از صدور حکم نهائی

 از عجایب ابومحمد مقدسی (۱) فراهم کردن مقدمات تکفیر و پرهیز از صدور حکم نهائی

به قلم : مسعود سنه ای

ابومحمد مقدسی یکی از سلفیون نجدی سبک و منهج خاصی برای تخریب و نابود کردن مخالفین دارد . شگرد کار این شخص همچون بسیاری از شیوخ سلفیت خاص نجدیت این است که تمام مقدماتی که برای تکفیر یک شخص یا جماعت یا سرزمین و یا مذهب لازم است را فراهم می کند و به صورت رسمی در کانالش نشر می دهد اما دادن حکم ارتداد را می سپارد به دیگران .

البته زمانی که دیگران حکم را متناسب با مقدماتی که او صادر کرده است را صادر کردند مواضع مختلفی می گیرد . مثلا می گوید فلان قوم مثل افغانها یا فلان گروه مثل مجاهدین طالبان یا فلان مذهب مثل شیعیان و صوفی ها قبرپرست و مشرک هستند . و برای جا افتادن این عبارات تمام تلاش خود را می کند .

 می دانیم که قبرپرست در برابر الله پرست به کار می رود و نوعی تکفیر آشکار است، و مشرکین هم بدترین دسته از کفار هستند، یعنی کفاری هستند مثل قریش که از یهودیان مدینه و نصرانی های نجران هم حکمشان سنگین تر است، و زمانی که می گوید فلانی مشرک است در واقع آن را تکفیر کرده است .

حالا اگر کسی چون ابوبصیر طرطوسی یا دوله  با همین اصطلاحات و مقدماتی که امثال ابومحمد مقدسی و تمام سلفی های نجدی فراهم کرده اند بیاید و کل شیعیان یا طالبان یا صوفی ها و ملتی و مذهبی را تکفیر کند :

  • اگر افکار عمومی ساکت بود اینها نیز ساکت می نشینند .
  • اما اگر دید واکنشهائی دیده می شود فورا با عباراتی از تکفیر کننده ها فاصله می گیرد .

 مثلا عده ای از مریدانش همین چند مدت پیش دارودسته ی  جولانی را تکفیر کردند این شخص با این عبارت کمی از آنها فاصله گرفت : «من يكفر الهيئة شباب متسرع، فقط متسرع لا غلو عنده»

یعنی به همان «متسرع» قناعت کرد. انگار آرام آرام نوبت به جولانی و گروهش رسیده که مثل دوله و سایر گروهها باید حذف شود و اینها در حال فراهم کردن مقدمات جنگ روانی آن هستند .   

یا دیده شده که تمام مقدمات تکفیر الشيخ الصادق عبدالرحمن الغرياني مفتی عام لیبی که نقش بارزی در قیام بر علیه قذافی داشت را به جرم عدم تکفیر قذافی ارائه داده و حکم را سپارده به مریدانش در لیبی که بدترین جنایات را به همراه سلفی های نجدی حامی حفتر در ایجاد تفرق میان مسلمین و کشت و کشتار میان اهل سنت مالکی مذهب لیبی مرتکب شده اند .

در زمانی به الغریانی گیر می دهد که از ابومحمد مقدسی بارها و بارها خواسته شده که حکم طاغوت اردن را بیان کند اما تا الان طفره رفته و با خیانت سکوت خود مردم را به اطاعت از این طاغوت و جلوگیری از جنگ با این طاغوت دعوت کرده حالا می آید و مقدمات تکفیر سایرینی را به جرم عدم تکفیر حاکمی صادر می کند که بر علیه آن قیام کرده و آن را نیز ساقط کرده اند .

 اگر در اطراف خود سلفیون نجدی را دیدید که می گویند فلانی قبرپرست و مشرک و حامی طاغوت و… است و برای این گفته های خود دلایل خاص خود را نیز آوردند اما ریاکارانه و بزدلانه حکم نهائی را صادر نکردند و منتظر شدند تا دیگران حکم نهائی را صادر کنند، و بعد در برابر صادر کننده های حکم که از صداقت بیشتری برخوردارند به اشکال مختلفی واکنش نشان داده و حتی به اتهامات تند رو و خوارج و غیره ایستادند، بدانید که اینها از همین مکر و حیله ی ابومحمد مقدسی استفاده می کنند حیله و مکری که سلفیون نجدیِ بی غیرت و ریاکارِ تحت سلطه ی طاغوتها سالهاست جهت ادامه ی جنگ روانی بر علیه اهل سنت و مجاهدین آن به کار می برند.

هدف نهائی شیوخ سلفی خاص نجدیت تحت سلطه ی طاغوتها و ساکن در دارالکفرها  ایجاد تفرق و جنگ داخلی میان مسلمین و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و در نهایت حاکم گردانیدن طاغوتهای سکولار جهانی و مزدوران محلی آنهاست و به کار بردن کلماتی چون توحید و اصلاح بدعتها و… تنها بهانه اند، فقط بهانه ای برای رسیدن به این هدف کثیف.

دیدگاهتان را بنویسید