چگونگی برخورد با شبکه های ماهواره ای کلمه و..و رسانه های مجازی سهاب و… ودعوتگران به سوی جهنم از زبان پیامبر

چگونگی برخورد با شبکه های ماهواره ای کلمه و..و رسانه های مجازی سهاب و… ودعوتگران به سوی  جهنم از زبان پیامبر صلی الله علیه وسلم

کاتب: بِراهُندگ بلوچ

زمانی که می گوئیم دین اسلام و شریعت آن برای تمام انسانها و تمام زمانها تا روز قیامت نازل شده است به این معنی است که قوانین و احکام آن تکمیل شده اند و نقصانی در آنها نیست و لازم نیست کسی دیگر بیاید و فکر کند –نعوذ بالله – کار خدا ناقص است و او آن را تکمیل می کند یا اینکه –نعوذ بالله –  چنین فکر کند که او حکیم تر و علیم تر از الله تعالی است و  قوانین دیگری را جایگزین قوانین الله تعالی کند .

حالا اگر کسانی از منافقین و سکولار زده ها تصمیم بگیرند که با شعارهای اسلامی و لغات اسلامی و حتی استفاده ی غلط از آیات و احادیث و تاریخ مسلمین قانونی غیر از قانون الله را به مسلمین معرفی کنند بدون شک مردم را به سوی جهنم دعوت می کنند اما با زبانی اسلامی و قیافه ای اسلامی .

برای مقابله با مکر منافقین و خنثی کردن تبلیغات ضد اسلامی آنها ابتدا لازم است آنها را خوب بشناسیم و خوب به مسلمین معرفی کنیم تا در دام آنها نیافتند و در مرحله ی دوم مسلمین را به امام مسلمین که توسط یکی از «۳ابزار» به وجود آمده دعوت دهیم که تنها راه جلوگیری از انحراف و سرگردانی و فریب خوردن و تفرق و ذلیلی و تنها سپر جهت مقابله با دشمنان است .

حذیفه‌بن الیمان رضي الله عنه روایت می‌کند که:

كان الناس یسألون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الخیر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركنی، فقلت: یا رسول الله! إنا كنا في جاهیلة وشر، فجاء‌نا الله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: نعم، قلت: هل بعد ذلك الشر من خیر؟ قال: نعم وفیه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم یستنون بغیر سنتي ویهدون بغیر هدیی وتعرف منهم وتنكر، قلت: هل بعد ذلك الخیر من شر، قال: نعم دعاة علی أبواب جهنم، من أجابهم إلیها قذفوه فیها، فقلت: یا رسول الله! صفهم لنا، قال: قوم من جلدتنا، ویتكلمون بألسنتنا، قلت: یا رسول الله! فما تری إن أدركنی ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمین وإمامهم، فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض علی أصل شجرة حتی یدرك الموت وأنت علی ذلك. [۱]

مردم در مورد خیر و خوشی و نعمت از رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال می‌کردند ولی من در مورد شر و فتنه، از ترس اینکه شاید با آن برخورد کنم، سؤال می‌کردم. گفتم: یا رسول الله، ما در جنگ و جاهلت بودیم که الله این خیر و خوشی و نعمت اسلام را به ما عطا کرد. آیا بعد از این خیر و خوشی، شر و فتنه وجود دارد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: بله، ولی همراه خیر و خوشی فساد و اختلاف وجود دارد. گفتم: خوب، فساد و اختلافش چیست؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: قومی هستند که خلاف سنت من عمل می‌کنند، کارهای خوب و کارهای ناروا هم دارند و تو بعضی از کارهایشان را می‌پسندی و بعضی را نمی‌پسندی.

گفتم: آیا بعد از این خیر و خوشی، شر و بدی می‌آید؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: بله، دعوتگرانی بر درهای جهنم قرار دارند، هرکس جوابشان را بدهد و دعوتشان را قبول کند او را به جهنم داخل می‌کنند. گفتم: یا رسول الله، وصف حال و ظاهر آنها را برایم بگو، پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: قومی هستند از پوست ما و مثل ما حرف می‌زنند. گفتم: یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر به آنها برخورد کردم چه کار کنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: ملزم به جماعت مسلمانان و امامشان داشته باش. گفتم: اگر جماعت مسلمانان وجود نداشت، یا پیشوایی نداشتند. رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت: از تمام فرقه‌ها و احزاب دوری کن اگرچه در زیر درختی به تنهایی باز مانده باشی، تا زمانی که می‌میری این برای تو بهتر است از اینکه با آنها قاطی شوی.

امیدورام اهل سنت ایران به صورت عام و اهل سنت بلوچ به صورت خاص- همچون سایر موارد – به سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم صادقانه گوش دهند و فریب رسانه های ماهواره ای دشمنان قانون شریعت الله چون کلمه و نور و … و شبکه های مجازی چون سهاب و پادآ و.. را نخورند که همگی با ظاهری اسلامی و به نام دفاع از اهل سنت و غیره در حال جنگ نرم و روانی برعلیه قانون شریعت الله تعالی و در حال دعوت و تبلیغ دین سکولاریسم و دموکراسی و دعوت به سوی جهنم هستند .


[۱] صحیح مسلم

دیدگاهتان را بنویسید