اعدام و قتل مخالفین تحت شکنجه و اعتراضات عمومی ثمره ی حاکمیت کارتونی جولانی در ادلب

اعدام و قتل مخالفین تحت شکنجه و اعتراضات عمومی ثمره ی حاکمیت کارتونی جولانی در ادلب

به قلم :  ابومحمد بانه وره ای

اگر بارها و بارها دیده ایم که گروه جولانی مخالفین خود را به اتهام طرفدار دوله بودن دستگیر و سپس به سبکهای مختلف ذبح و شلیک گلوله در جلو مردم به قتل رسانده و تصاویر ان را به همه ی دنیا منجمله زن و بچه و خانواده و پدر و مادر و سایر خویشاوندان مقتول نشان داده و باعث آنهمه صدمه ی روحی و جسمی به مسلمین شده ، عده ای در برابر این جنایات سکوت کردند .

باز زمانی که دیدند که شیخ میان سال القاعده را در زندانها شکنجه کش کردند ، باز سکوت کردند ؛ اما دامنهی  این جنایات به عوام مسلمین نیز کشیده شده است . به عنوان مثال جسد فوت شده ی یکی از اهالی ادلب به اسم “مروان بن أحمد عمقي (حنتير)” را دیدیم  که بعد از فرارش در زندانِ ادلب؛ خانواده اش با این قول و قرار که  جلادان جولانی با او کاری نداشته باشند آن را تحویل عهد شکنان و غداران جولانی میدهند، اما بعد از گذشت ده روز از تحویلش خبر دار میشوند که “مروان” در زیر تعذیب  جلادان جولانی کشته شده است، و همانطور که در تصاویر مشاهده میفرمایید آثار تعذیب کاملا بر جسمش واضح و آشکار است.

با این وجود دیدیم که گروه جولانی که گروه چند نفره ی فتاحی هم شریک جرم آن است چگونه با شلیک مستقیم گلوله ۵ نفر از متعرضین غیر مسلح از مردم عوام را به قتل رساندند

این است عهد و پیمان جولانی نجدی و بسیاری از سلفی های نجدی به دین الله و بندگان الله . پس شک نداشته باشید که سلفیت خاص نجدیت در هر حالتی یک آفت است چه در قالب آل سعود خودش را نشان دهد چه در قالب گروههائی مثل گروه جولانی و گروه عبدالقادر توحیدی و چه در قالب شبکه های ماهواره ای چون کلمه و…

 این سلفیت نوع سوم اگر به قلب نفوذ کند مثل علف هرز قلب را فاسد و اگر در جامعه قدرتی گیرد باعث تفرق و کشت و کشتار و ذلیلی و فشل برای مسلمین و در نهایت قدرت یابی کفار و طاغوتهای محلی می شود .

دیدگاهتان را بنویسید