تشابه جنگ محمد بن عبدالوهاب با حکومت عثمانی و جنگ دوله با طالبان

تشابه جنگ محمد بن عبدالوهاب با حکومت عثمانی و جنگ دوله با طالبان

به قلم : ابومحمود کندزی

کسی که از نوشته ها و فتاوای  دعوت نجد درباره ی دولت عثمانی مخصوصا در فتره ای که با آنها در نجد جنگید، مثل رساله ی حمد بن عتيق تحت عنوان «اسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» آگاهی د اشته باشد و یا بر کتاب ناصر الفهد در رساله اش تحت عنوان «الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب منها» آگاهی داشته باشد متوجه می شود که محمد بن عبدالوهاب به جرم مشرک بودن (یعنی بدترین دسته از کفار که از یهود و نصرا هم بدترند و حکم سنگین تری دارند) و همچنین به جرم مرتد بودن و به کار بردن کلماتی چون عبادت قبور و تصوف و..  هیچ کسی غیر از همفکران خودش را موحد نمی دانست و دقیقا به همین بهانه ها حکومت عثمانی را هم با همین الفاظ دولت قبوری، مشرک و قبرپرست و صوفی و… از زمان نشئت گرفتنش  تا زمان خودشان مشرک و مرتد می دانستند والله المستعان.

 اگر با دقت نگاه کنی همین الان  دوله هم با همین الفاظ و صفات امارت اسلای طالبان را مشرک و قبوری و در نهایت مرتد می داند . پس مشکل در منهج سلفی نجدی است نه در افراد . این تفکر به هر کسی برسد او را آلوده و نامتعادل می کند .

البته ممکن است پرسیده شود چرا دکتر عبدالله عزام و شیخ اسامه بن لادن اینگونه نبودند؟ باید گفته شود : چون اینها پرورش یافته های منهج سید قطب رحمه الله بودند نه محمد بن عبدالوهاب نجدی .  پاسخ همینجاست .

به همین دلیل بود که سلفی های نجدی چون ابومحمد مقدسی مجاهدین افغان را مشرک و قبوری و کسانی چون دکتر عبدالله عزام را مدافع مشرکین و مخالف دعوت توحید معرفی می کرد . یعنی تکفیر شیخ عبدالله عزام و تمام مجاهدین افغان به سبک خودش .

پس سلفی های نجدی الان با همان برچسبها و شبهات سلفی های نجدی زمان محمد بن عبدالوهاب بر علیه حکومت اسلامی عثمانی در حال جنگ با امارت اسلامی طالبان هستند .

دیدگاهتان را بنویسید