دیکتاتوری و فساد دارودسته ی جولانی در برخورد با فعالین مدنی

   دیکتاتوری  و فساد دارودسته ی  جولانی در برخورد با فعالین مدنی

به قلم : مجاهد مهاجر

عصام الخطیب که یکی از قاضی های حکومت کارتونی دارودسته ی  جولانی تحت عنوان “حكومة الإنقاذ” بود، این شخص بعد از دیدن آنهمه ظلم و فسادی که در دادگستری به اصطلاح “وزارة العدل” که توسط “ابراهيم شاشو” اداره می شود را مشاهده کرد، دست از کار قضاوت و همکاری با این دارودسته ی  مجرم کشید، و در عوض تصمیم گرفت در فضای مجازی به نقد این سیستم قضائی فاسد و یاری مظلومین بپردازد . به همین دلیل کانالی مجازی تحت عنوان “مظالم وزارة العدل” را به راه انداخت .

گروه جولانی در واکنش به این اقدام کاملا مسالمت جویانه و مدنی این شهروند ادلبی دیروز برای او اخطاریه فرستاده که امروز در بی دادگاه آنها حاضر شود، آنهم بدون اینکه علت حضور یا اتهام او به وی ابلاغ شود .

بدون شک اگر عصام الخطیب به میل خودش در بی دادگاه ظالمانه ی  گروه جولانی حاضر نشود خودشان به سبک خودشان او را دستگیر می کنند که همه دیده ایم، البته اگر به طرز مشکوکی به قتل نرسد و بعد یکی از زندانیان دوله را به جرم قتل او وادار به اعتراف و سپس اعدام نکنند!!! حسبنا الله و نعم الوکیل

با آنکه در مواردی مخالف دیدگاههای عصام الخطیب هستیم اما امیدواریم که وارد زندانهای دارودسته ی  جولانی نگردد چون اگر وارد این زندانها شد الله أعلم چه زمانی از آن خارج شود .

این همان آزادی و دفاع از مظلومین و … است که دارودسته ی  جولانی و فتاحی ادعایش را دارند و می خواهند برای اهل سنت ایران به ارمغان بیاورند .

عصام الخطیب و امثال او در نهایت از همکاری با این مجرمین دست کشیدند، به نظر شما مجرمینی که به نام دفاع از اهل سنت در کنار این گروه مافیائی قرار گرفته اند کی دست از همکاری با این گروه مافیائی می کشند ؟

دیدگاهتان را بنویسید