بازگشت مزدوران آموزش دیده ی سومالیائی توسط ترکیه به مگادیشو جهت جنگ با مجاهدین

بازگشت مزدوران آموزش دیده ی سومالیائی توسط ترکیه  به مگادیشو جهت جنگ با مجاهدین

به قلم : مسعود سنه ای

 ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه هم اکنون در کشوهائی چون سومالی و افغانستان و سوریه  در حال جنگ با مجاهدین اهل سنت است . دشمنی آشکار حکومت سکولار ترکیه بر علیه مجاهدین اهل سنت بر کسی پوشیده نیست .

این بار از میان ۱۰هزار مزدوری که قرار است حکومت سکولار ترکیه برای مرتدین حاکم بر مگادیشو آموزش دهد ۳۳۰ نفر از آنها امروز به مگادیشو رسیدند . این نیروها در خاک ترکیه برای جنگ با مجاهدین شریعت گرای حرکت جوانان مجاهد (شباب المجاهدین) در سومالی آموزش دیده اند که سالهاست بیشتر از ۶۰ درصد خاک سومالی را بر اساس قانون شریعت الله اداره می کنند .

این است خلیفه ی سکولارزدها و دارودسته ی  منافقین در میان مسلمین . خلیفه ای که با قوانین سکولاریستی خود مسلمین را قتل عام می کند و با مرتد کردن عده ای آنها را در برابر هم قرار می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید