داستان و پیامی عبرت انگیز از چنگیز خان مغول به مزدوران فعلی آمریکا و ناتو

داستان و پیامی عبرت انگیز از چنگیز خان مغول  به مزدوران فعلی آمریکا و ناتو

ارائه دهنده : ابوبکر الخراسانی

▪️هنگامی که مغول‌ها به شهر بخارا یکی از شهرهای سرزمین مسلمان خراسان تاخت و تاز کردند، از وارد شدن به آن عاجز ماندند، پس چنگیز خان نامه‌ای برای اهل شهر نوشت : هر کس سلاحش را به ما تسلیم کند و در صف نا بایستد در امان خواهد بود و هر کس که تسلیم کردن را رد کند پس هیچ کسی جز نفس خویش را ملامت نکند.

▪️این بود که صف مسلمانان به دو دسته تقسیم شد :

 ➊ پس برخی از آنان (آن عمل را) رد کرده و گفتند: اگر می‌توانستند که با ما بجنگند از ما درخواست مذاکره نمی‌کردند! لذا این (رد کردن و جنگ با آن‌ها) یکی از دو نیکی هاست : یا پیروزی از جانب خداوند که موحدان با شادمان می‌شوند و یا اینکه شهادت است که با آن دشمن را به خشم می‌آوریم.

 ➋ اما دسته دوم از رویاروی ترسیدند و گفتند: ما می‌خواهیم از خون‌ریزی جلوگیری کنیم و مارا یارای جنگ با آنان نیست، آیا مگر تعداد و مهمات‌شان را نمی بینید؟ 

▪️پس چنگیز برای کسی که تن در داده و تسلیم شدند نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه ما را در جنگ با کسانی از شما که پیام ما را رد کردند کمک کنید، بعد از آن‌ها امور شهرتان را به شما خواهیم سپرد، لذا مردم از امید و بیم شدت و سختی‌شان فریب سخنانش را خوردند، و فرمان او را به اجرا گذارده و جنگ میان دو گروه شعله‌ور شد، گروهی در پابر جا بودن بر اهداف‌شان دفاع کردند تا کشته شدند و گروه گم گشته نیز خود را به تاتارها فروختند و به بنده‌ای از بندگانشان تبدیل شدند،  و در پایان نیز گروه تسلیم شدگی و مزدوری پیروز شدند، اما شوک بزرگ اینجا بود که تاتارها اسلحه را از آن‌ها بازپس گرفته و فرمان دادند که همانند میش سر بریده شوند، و در اینجا بود که چنگیز آن سخن مشهورش را گفت: «اگر در کنار این‌ها بودن امنیت می‌داشت به خاطر ما به برادران شان خیانت نمی‌کردند در حالی که ما (برایشان) بیگانه هستیم».

این حقیقت کفاری چون چنگیز و آمریکا و انگلیس و ناتو در برابر مزدورانشان است که ما با چشم سر در افغانستان و سوریه و یمن و غیره دیده ایم . آیا مسلمینی که فریب این خائنین را خورده اند تا زمانی که وقت هست و فرصت دارند هوشیار می شوند ؟

دیدگاهتان را بنویسید