مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۳) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۳) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

تهیه شده در:  کمیته شرعی جماعة التوحیدو الجهاد بیت المقدس

ذي الحجة ۱۴۳۰

طاغوت سکولاریسم

*سکولاریسم دین کفری است که به دنبال دورکردن دین اسلام از هرگونه تأثیری در دنیا است.

*دین سکولاریسم (دین مشرکین) دو مذهب کلان دارد، که هر کدام از آن دیگری زشت تر است:

– مذهب اول: سکولاریسم ملحد: که به طوری کلی منکر دین اسلام و شریعتهای آسمانی است و وجود الله را انکار کرده و به هیچ چیز غیر از ماده ایمان ندارد.( مثل دهری ها)

– مذهب دوم : سکولاریسم غیرملحد: سکولاریسمی که منکر وجود الله نیست و به طور تئوریک به او ایمان دارد اما منکر دخالت دین اسلام و شریعتهای آسمانی در مسائل دنیوی است و خواستار دورکردن دین اسلام از امور دنیا است.(مثل مشرکین قریش)

*نتائج دین سکولاریسم در سرزمینهای مسلمین عبارتند از:

-ردّ حکم بما انزل الله و دور کردن شریعت از تمام عرصه های زندگی و جایگزین کردن قوانین دین سکولاریسم به جای آن.

– تحریف و جعل تاریخ اسلام و ترسیم دوران طلایی فتوحات اسلامی به شکل دوران وحشی گری.

– فاسد کردن آموزش و تربیت و آن را خدمتگزار نشر دین سکولاریسم قرار دادن.

– از بین بردن مرزها و فرقها بین مسلمین و کفار   و همه آنها را از حیث ظاهر به منزله یک چیز قرار دادن.

– انتشار اباحی گری و بی بند وباری و ویران کردن بنیان خانواده و تشویق و تحریک به آن.

– مبارزه با دعوت اسلامی

– تحت تعقیب قرار دادن داعیان الی الله و مبارزه با آنان و چسباندن اتهامات باطل به آنان و توصیفشان با القاب مذموم.

– رهایی از مسلمینی که با دین سکولاریسم سازش نمی کنند از راه تبعید یا زندان یا قتل.

– انکار فریضه جهاد فی سبیل الله و هجوم به آن و آن را نوعی وحشی گری و راهزنی به شمار آوردن.

– دعوت به قوم پرستی و وطن پرستی بنابر این اساس که دین اسلام عاملی از عوامل جامعه نباشد.

*دین سکولاریسم وسائل متعددی برای تحریف دین اسلام در نفوس مسلمین دارد من جمله:

– اغفال برخی از افراد ضعیف النفس و ضعیف الایمان که با لذتهای دنیوی مانند مال و منصب و زن فریفته می شوند.

– اقدام به تربیت برخی مردم در آغوش دین سکولاریسم در کشورهای غربی و سپس بازگشت آنها به سرزمینهای اسلامی به منظور تلاش برای تحریف دین اسلام.

– تجزیه دین اسلام و بسیار سخن گویی درباره برخی قضایای فرعی و مشغول کردن مردم به آن و منصرف کردن آنها از مقابله با آنچه که بسیار مهمتر و خطرناکتر از این مسائل است.

– جلوه دادن علماء و طلاب علم و داعیان الی الله به عنوان طبقه ای عقب مانده و دارای انحراف اخلاقی؛تا مردم به سخنانشان اعتماد نداشته باشند.

– بسیار سخن گفتن از مسائل اختلافی و اختلافات علماء به طوری که در ذهن انسان چنین القا شود که دین اسلام هیچ چیز یقینی و قطعی و مجزوم  ندارد که نتیجه آن رویگردانی مردم از دین اسلام  خواهد بود.

–  ایجاد مدارس و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی بیگانه که تلاش می کنند رابطه مردم با دین اسلام را سست و کم رنگ کند و برای انتشار دین سکولاریسم در گسترده ترین دامنه ممکن می کوشند.

دیدگاهتان را بنویسید