کارنامه ی حکمتیار و ماموریت آن در افغانستان

کارنامه ی حکمتیار و ماموریت آن در افغانستان

به قلم : ابومحمود کندزی

حکمتیار زمانی می گفت اگر من به افغانستان وارد شوم و آمریکا در آنجا باشد پس من بر امت محمد نباشم و همراهان با امریکا و ناتو را مزدور خطاب می کرد و نيروهاي خود را به مبارزه مسلحانه به منظور نابودي امريكا، فرا می خواند .

حکمتیار رهبر حزب اسلامی که تا چند سال پیش یکی از دشمنان سرسخت نیروهای خارجی خصوصا امریکا در افغانستان بود و زمانی هواداران و نيروهاي خود را به ادامه مبارزه مسلحانه به منظور نابودي امريكا، بریتانیا و رژيم صهيونيستي و آزاد ساختن سرزمين‌هاي فلسطين، عراق و افغانستان فرا می خواند و خود را یکی از دشمنان سرسخت نیروهای امریکایی در افغانستان وآنمود می کرد.
بر اساس مستنداتی که آژانس خبررسانی فرانسه نشر کرده است رهبر حزب اسلامی گفته بود جنگ بر ضد افغانستان و عراق جنگ صليبي دوم بوده با اين تفاوت كه ايتاليا اولين جنگ صليبي را هدايت و رهبري مي كرد ولي حمله كنوني را امريكا رهبري مي كند. او حتی سوگند یاد کرده بود که تا هنگامی که امریکایی ها در افغانستان حضور دارند، دست از مبارزه با آنها نخواهد کشید.

حکمتیار که پیشتر همراهان با امریکا و ناتو را مزدور خطاب می کرد گویا اکنون خود به این مزدوری افتخار می کند و اکنون زانو به زانوی آنان نشسته است.
همانطور که بر همگان آشکار است گلبدین حکمتیار نه تنها به اصول فکری و عقیدتی خود مبنی برمبارزه با اشغالگران در افغانستان پابند نمانده است بلکه با ماموریت دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی، نژادی و مذهبی به افغانستان آمده است.

​حکمتیار در طول حیات سیاسی خود همواره با دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و مخصوصاً مذهبی یک طرف نزاع و معضل در افغانستان بوده است و بار دیگر با این ماموریت وارد افغانستان شده است و برای خشنودی آمریکا، اسرائیل و آل سعود به نفاق دامن زده و  قصد دارد دشمنش ناسی شرعی  مسلمین را بر هم زده و توجه مسلمین را از دشمن اصلی به خود مسلمین متمرکز کند به همین دلیل جهت مخالفت با سیاستهای وحدت طلبانه ی امارت اسلامی در خاموش کردن جنگ مذهبی بین شیعه وسنی علیه شیعیان هزاره افغانستان و جمهوری اسلامی ایران موضع گیری می‌کند.

کار حکمتیار به اندازه ی مضحکه و آشکار است که سایر مزدوران  و رسانه های کفار نیز به آن پی برده اند . «عبدالطیف پدرام»  نماینده بدخشان در پارلمان دست نشانده ی افغانستان و رهبر حزب کنگره ملی در گردهمایی در کابل، «گلبدین حکمتیار» را به دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی متهم کرد و گفت :موضع گیری  حکمتیارعلیه شیعیان و جمهوری اسلامی ایران برای خوشحال کردن آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی انجام می‌گیرد.
رهبر حزب کنگره ملی افغانستان همچنین با اشاره به تهدیدهای انجام گرفته از سوی حکمتیار گفت اگر رهبر حزب اسلامی قدرت داشته باشد،جنایات جنگی را که در گذشته مرتکب شده دوباره انجام خواهد داد.وی افزود: حکمتیار از سوی دولت آمریکا برای راه اندازی جنگ و کشتار مردم به کابل آمده است.

برای کسانی که اهل عقل سالم و دلی حق پذیر باشند همین کافی است تا به توطئه های آمریکا در منطقه پی ببرند و اگر سخنان اهل جهاد در مورد مزدوران را نمی پذیرند باید سخنان و افشاگریهای مزدوران در مورد مزدوران را قبول کنند .

دیدگاهتان را بنویسید