اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت روزهای تاریخی هفت و هشت ثور

اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت روزهای تاریخی هفت و هشت ثور

چهل و یک سال پیش، به تاریخ ۷ ثور (۱۳۵۷شمسی)، بعضی چهره های افغان نماهای بیگانه پرور با پشتیبانی اتحاد شوروی تلاش ناکام کردند تا مفکوره کمونیستی را بر مردم مسلمان افغانستان تحمیل و افغانستان را به آغوش اتحاد شوروی بیاندازند. آن روز به عنوان سرآغاز ناهنجاري ها و بدبختی های کشور ما یاد می شود و فرا رسیدن آن روز، یاد های هجرت و در به دری، شکنجه ها و زندان ها، زخم ها و شهادت ها را به یاد افغان ها می آورد.

اگر چه پیروان کمونیزم با تمام نیروی مادی شوروی ها بر کشور ما هجوم آورده بودند، اما با چنان عکس العمل پر جوش و قاطعانه مردم غیور افغانستان رو برو شدند که نه شوروی گمان آن را داشت و نه هم مزدوران داخلی شان.

افغان ها چهارده سال کامل در برابر تانک های پولادی، هلیکوپترها، طیارات و هزاران نیروی بشری کمونیستي با دستان خالی مبارزه کردند و بالآخره به نصرت خداوند متعال نه تنها از اهداف شوروی ها و کمونیست ها جلوگیری کردند، بلکه ایدئولوژی کمونیزم را برای همیش به زباله دان تاریخ انداختند و اتحاد شوروی را از بین بردند.

ملت مجاهد ما که به سلاح ایمان مجهز بودند در مبارزه چهارده ساله شان با تحمل قربانی های فراوان و تکالیف گوناگون، کشور خود را از چنگال کمونیزم نجات دادند و به تاریخ ۸ ثور ۱۳۷۱ شمسی دوباره استقلال و آزادی خود را بدست آوردند.

به اینگونه افغان ها یک استعمار دیگر را شکست دادند و در تاریخ دنیا سرنگونی استعمارجهان خور قرن بیستم را بنام خود ثبت نمودند.

امارت اسلامی افغانستان به حیث وارث آرمان های جهاد در برابر کمونیزم، در پهلوی اینکه ۷ ثور را به حیث یکروز سیاه و عامل عمده فاجعه چهل ویک ساله کشور ما می داند، ۸ ثور را روز شکست مفکوره کمونیستی، روز پیروزی مبارزه چهارده ساله و سمبول آزادی کشور می داند و خود را به تمام معنی برای تحفظ اهداف جهاد گذشته و کنونی و رسیدن به آرمان های همه شهدا متعهد می داند، اهداف و آرمان های که پس از ۸ ثور در اثر جاه طلبی و انحراف بعضی رهبران تنظیمی از مسیر اسلامی و سپس در نتیجه اشغال امریکایی، با خطر مواجه شد.

با رسیدن تاریخ ۷ و ۸ ثور به امریکایی های اشغالگر و دست نشاندهان شان یادآور می شویم که از این دو روز پیهم باید بیاموزند که ایدئولوژی بیگانه، استعمار و مردم بیگانه پرور درین خاک فرصت دوام و ثبات ندارند.

ما باور داریم که بسیار به زودی به نصرت خداوند متعال و قربانی های بی نظیر مردم رنجیده افغانستان، آرمان های مقدس صدها هزار شهدا، معیوبین، بیوه زنان، ایتام و مهاجرین برآورده می شود و اشغالگران امروزی و دست نشاندهای شان نیز با انجامی دچار می شوند که انگلیس ها، شوروی ها و غلامان داخلی آن ها دچار شده بودند. ان شاء الله تعالی

امارت اسلامی افغانستان

۲۲/۸/۱۴۴۰هـ ق

۷/۲/۱۳۹۸هـ ش ــ

دیدگاهتان را بنویسید