چه کسی تروریست است ؟ ما یا سکولاریستها و دموکراسی خواهان؟

 چه کسی تروریست است ؟ ما یا سکولاریستها و دموکراسی خواهان؟

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

مسلمین به دلیل سرگردانی آشکار و گم کردن راههای وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی و پیدایش شرک تفرق در میان آنها از چنان قدرت حکومتی یکپارچه و رسانه های تبلیغی برخوردار نیستند که بتوانند در برابر تهاجمات نظامی و بخصوص روانی کفار سکولار جهانی و مرتدین و منافقین محلی آنچنانکه شایسته است بایستند .

در این میان هر چند بخشی از مسلمین از کانال یکی از «۳ابزار» و گروههای متفرق در برابر این دشمنان ایستاده اند اما عده ای از مسلمین نیزفریب جنگ روانی کفار مشرک (سکولار) جهانی و مرتد و منافقین محلی را خورده و به نحوی در مسیر اهداف و نقشه های این کفار و منافقین(سکولار زده ها)  قرار گرفته اند .

 در حالی که کفار سکولار جهانی با پشتوانه ی مرتدین و منافقین محلی به دزدی و چپاول سرزمینهای مسلمین مشغول شده اند، شهر و روستاهایمان را ویران می کنند، به کوچک و بزرگ و زن و مرد مجاهدین شریعت گرای ما رحم نمی کنند، خواهرانمان را در زندانها بی آبرو می کنند، مردان آزادیخواه و دعوتگران صادق ما را دستگیر و زندانی و اعدام می کنند، امارتها و حکومتهای اسلامی ما را تحریم اقتصادی  و… می کنند تا وادارشان کنند که تسلیم آنها شوند یا جنگ را بر آنها تحمیل می کنند و…  با خنده ای تمسخر آمیز می گویند که:

 جنگ ما جنگ با تروریسم است نه اسلام . به دیگر سخن می خواهند بگویند که  ما با اسلامی که تسلیم قوانین ما شده است نمی جنگیم ما با اسلام این تروریستها می جنگیم که تابع قوانین سکولاریستی ما نشده اند و اجازه نمی دهند سرزمینهایشان را چپاول کنیم و به زنانشان تجاوز کنیم و آنها را برده ی خودمان کنیم و…. یا برایمان دردسر درست می کنند و نمی گذارند ما به راحتی به جنایات و سرقتهایمان ادامه دهیم .

با این وضع هر جا حاکمیت دارند، غیر از این جنایات ، تحت آزادی های بیان و شخصی قرآنها را آتش می زنند ، به الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین می کنند، انواع مفاسد اخلاقی و جنسی و اقتصادی و غیره را تحت عنوان آزادی های شخصی قانونی کرده اند و مخالفین را نیز به تند رو بودن و تروریست بودن متهم می کنند.

اگر مسلمینی بلند شوند و بگویند که ما تابع قوانین شریعت الله هستیم و به این جنایات و دزدیها و چپاول کردنها و قوانین شما راضی نیستم و این کارهای شما دشمنی و توهین به نزدیک به ۲ میلیارد مسلمان روی زمین است ، بدون شک توسط سکولاریستها و منافقین ابتدا به اتهاماتی چون تروریست بودن و تلاش برای گسترش دادن به ترور و خشونت و… متهم می شوند و بعد به آسانی مورد حملات نظامی و روانی قرار می گیرند .

هر جا دیدی که کفار سکولار و منافقین محلی بحث از ترور و تروریسم می کنند بدانید که دارند در مورد مجریان قانون شریعت الله و قدرتی که به دفاع از مسلمین آنها را تهدید می کند صحبت می کنند.

یورگن تودین هوفا  شخصی غیر مسلمان اهل آلمان که قبلا نماینده ی  مجلس و مدتی هم قاضی بوده ودر کار روزنامه نگاری هم جایگاه مناسبی پیدا کرده در معرفی اینکه چه کسی تروریست است سوالاتی را خطالب به سکولاریستها کرده و می گوید :

 ” چه کسی تروریست است ؟ اسلام و مسلمین یا شما؟

  • نزدیک به ۲۰۰ سال است که اسلام و مسلمین به هیچ کشور غربی حمله نکرده اند و تنها شما هستید که در این ۲۰۰ سال صدها حمله به سرزمینهای مسلمین داشته اید، آیا چه کسی تروریست است ؟  
  • آنهائی که اقدام به کشتن ۴ میلیون انسان در جنگهای صلیبی کردند شما بودید نه مسلمین؛ چه کسی تروریست است ؟
  • آنهائی که ۵۰ میلیون انسان را در جنگهای استعماری کشتند شما بودید نه مسلمین؛ چه کسی تروریست است ؟
  • آنهائی که جنگ جهانی یکم و دوم را شروع کردند که در آن ۷۰ میلیون انسان کشته شدند شما بودید نه مسلمین؛ چه کسی تروریست است ؟
  • آنهائی که میلیونها سرخ پوست و سیاه پوست را به وحشیانه ترین شیوه ی ممکن اسیر و قتل عام کردند شما بودید نه مسلمین؛ چه کسی تروریست است ؟
  • و…

 سپس می گوید : این است حقیقت، این شما هستید که به وحشیانه ترین شیوه ی ممکن به صورت مستمر مسلمین را می کشید اما متاسفانه برعکس آن گفته می شود، متاسفانه انسانها عقل خودشان را به کار نمی گیرند و عقلهایشان را به خاطر تبلیغات مسموم از دست داده اند و هر چه از رسانه های دروغگو می شنوند همان را تکرار می کنند ” 

پس ای مسلمان هوشیار باش و مخالفت با فلان گروه اسلامی یا فلان مذهب اسلامی تو را به سمت دشمن نکشاند و بدان که در این جنگ گرم و روانی در کدام سمت ایستاده ای؟ در سمت مسلمین (با تمام فرق و مذاهب و تفاسیر آن) یا در سمت دشمنان مسلمین که از سکولاریستها(مشرکین) و مرتدین و منافقین (سکولار زده ها) تشکیل شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید