عذر بدتر از گناه ابومحمد مقدسی در توجیه تکفیر مجاهدین افغانستان

 عذر بدتر از گناه  ابومحمد مقدسی در توجیه تکفیر مجاهدین افغانستان

به قلم:  ابوعبدالله جاف جوانرو

پس از آنکه علمای اهل سنت در برابر زیاده روی ها و اتهامات نابجای ابومحمد مقدسی به مسلمین افغانستان در زمان جهاد بر علیه سکولاریستهای شوروی و ترور شخصیتی عبدالله عزام توسط این ملای سلفی نجدی ساکن در دارالکفر اردن[۱] واکنشهای شرعی نشان دادند، این شخص نجدی مذهب هم در دفاع از خود مطالبی تحت عنوان «درد دلی با بعضی از دوستان» آورده است که به نحوی عذر بدتر از گناه بوده و حائز اهمیت هستند.

  1. این شخص می گوید : در آن زمان تزکیه برای خائنان و دعوتگران دموکراسی همچون سیاف و ربانی و امثالشان صادر شد تا اینکه دولتشان که برپایه دموکراسی بود را بر روی جسد شهدا پایه‌گذاری کردند؛ حتی زنان هم در آن زمان چنین افراد دموکراسی خواهی را تکفیر می‌کردند. اما با این وجود کسانی که از روی بصیرت و دلایل چنین خائنانی را تکفیر می‌کردند، متهم به غلو و تندروی می‌شدند.

ج:  بدون شک در آن برهه از زمان نه سیاف و ربانی و… ادعای دموکراسی خواهی داشتند ونه احمد شاه مسعود و حکمتیار و غیره.  تمام اینها در ظاهر خواستار تحکیم شریعت الله بودند. آثار این اشخاص تماما مبین این واقعیت است و کسی نمی تواند در آن زمان از آثار این اشخاص دلیلی برای دعوت به دین دموکراسی سکولاریستها بیاورد بلکه تماما در مورد تطبیق قانون شریعت الله و تشکیل حکومتی اسلامی بود  .

 حالا اینها بعدها مثل ابومحمد مقدسی و ابوقتاده و طارق عبدالحلیم و غیره با مصلحت تراشی ها و عوام فریبی های خاص خودشان تابع قوانین طواغیت دموکراسی خواه شده و به زندگی ننگین تحت این قوانین رضایت دادند فرق دارد با آنچه که قبل از این دوران ادعایش را می کردند و در آثار و سخنرانی هایشان بیان می کردند. شیخ عبدالله عزام غیب نداشت تا ببیند که در میان صدها فرمانده ی موجود چند نفر از آنها مرتد شده و تابع طاغوتهای منطقه ای و جهانی می شوند و چند نفر از آنها صادقانه تا آخر ثابت قدم می مانند .   

پس علت تکفیر مجاهدین افغان به صورت عام  نزد ابومحمد مقدسی و امثالهم اموری بوده است که بر اساس مذهب نجدی، آنها را شرک و مرتکبین را مشرک و خارج از اسلامی می دانستند، و به همین سادگی نه تنها مجاهدین افغان بلکه اکثریت مطلق مسلمین افغانستان و حتی جهان اسلام را نیز مشرک دانسته و تکفیر می کردند .  

مذهب سلفیت نجدی که به دروغ مدعی است برای اتحاد مذاهب کار می کند اما در واقع مذهبی انعطاف ناپذیر است که دارای دهها فرقه ی ضد و نقیض بوده و با برداشتن عذرهای شرعی برای مسلمین و برداشت اشتباه از کلمه ی مشرک و مشرکین و… به راحتی اهل قبله را از دایره ی اسلام خارج نموده و تکفیر می کند .

امثال ابومحمد مقدسی که به سادگی تمام اهل سنت افغانستان و حتی جهان اسلام را بر اساس مذهب نجدی اش به جرم مشرک بودن تکفیر می کند و در مورد تمام سرزمینهای مسلمان نشین رای داده و حکم صادر می کند تا کنون حکم طاغوت اردن را صادر نکرده است با وجود آنکه صدها بار از سوی کسانی چون عبدالرزاق مهدی و … از وی درخواست شده تا حکم این شخص مرتد را بیان کند .

این دسته از سلفی های نجدی عملا در اختیار طاغوتهای حاکم بر کشورشان هستند و با آنکه دهها فرقه و گروه هستند اما هر کدام به نحوی به طاغوتهای حاکم بر خودشان خدمت می کنند و در عوض بی رحمانه بر علیه هر آنچه خارج از سرزمین محل اقامت خودشان است فتوا صادر می کنند و همه را از دم تیغ تکفیر خود می گذرانند .


[۱] مرکز جاسوسی آمریکا در خاورمیانه و حیاط خلوت اسرائیل

دیدگاهتان را بنویسید