شیخ عبدالرزاق مهدی نجدی، ساحرقبلی گروه فتاحی و آوردن عذر برای اردوغان سکولار و مرتد

  شیخ عبدالرزاق مهدی نجدی، ساحرقبلی گروه فتاحی و آوردن عذر برای اردوغان سکولار و مرتد

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

همه ی ما می دانیم که کفار اصلی با آمدن پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم و نازل شدن قرآن  اقامه ی حجت شده اند و در این دنیا عذری ندارند اما اهل قبله بر خلاف کفار دارای عذرهای معتبر شرعی هستند .

در کنار این دسته از کفار اصلی دسته ای دیگر از کفار نیز هستند که قبلا مسلمان بوده اند اما ۱- آگاهانه، ۲- عمدا  و ۳-  به میل خودشان  دست از کل اسلام یا بخشهای از آن کشیده و تابع قوانین دین دیگری شده اند . به این دسته از کفار در ادبیات اسلام لفظ مرتد اطلاق می گردد .

اردوغان حاکم حکومت سکولارو مرتد ترکیه و از اعضای برجسته ی پیمان نظامی ناتو  قبلا در حزب اسلامی نجم الدین اربکان حضور داشت که هدف خود را بازگرداندن جامعه به قانون شریعت الله و تشکیل حکومتی اسلامی اعلام کرده بودند، اما اردوغان به اربکان خیانت کرد و مسیر خود را به کلی از رهبر و استادش جدا کرد و در مسیر دین سکولاریسم قرار گرفت و به این شکل آشکار و به صورت آگاهانه، عمدی و اختیاری مرتد گشت . اربکان هم به صراحت در مصاحبه با القدس العربی اعلام کرد که اردوغان خائن و دست نشانده ی رژیم صهیونیستی است.

 البته با روی کار آمدن اردوغان بسیاری از قوانین ضد شرعی به تصویب رسید و حتی یک قانون در مسیر کمک به قانون شریعت الله به تصویب نرسیده است .

حالا شیخی مثل عبدالرزاق مهدی که قبلا از شیوخ برجسته ی گروه فتاحی و جولانی بود با استناد به سخنان شیخش طریفی می گوید : اردوغان بخاطر تاویل عذر دارد و حکم به اسلامش داده می شود!!

اولا همه می دانیم که تاویل معتبر شرعی باید از قرآن و سنت صحیح انجام شود حالا سوال اینجاست که :

  • کنار زدن کلی قانون شریعت الله در امور اداره ی زندگی حکومتی ، اجتماعی اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی، اموزشی و…. و دفاع از قوانین کفری دین مشرکین (سکولاریستها)  از کدام آیه یا حدیث تاویل شده است؟
  • شرکت در ارتش کفار ناتو و قتل عام مسلمین افغانستان و عراق و سوریه و سومالی و لیبی و…  به نفع کفار از کدام آیه یا حدیث تاویل شده است؟
  • دادن پایگاه نظامی انجرلیک به قریش زمان آمریکا جهت قتل عام مسلمین در عراق و سوریه و… از کدام آیه یا حدیث تاویل شده است؟
  • قانونی کردن تن فروشی و فاحشه گری از کدام آیه یا حدیث تاویل شده است؟
  • قانونی کردن هم جنس بازی از کدام آیه یا حدیث تاویل شده است؟
  • و….

این ساحران سلفی نجدی که بدون شرم و حیاء ، به همین سادگی برای طاغوتهای مرتد دست به تولید عذر تراشی های غیر شرعی می زنند و حکم به اسلام آنها می دهند، در عوض با استناد به هزاران شبهه و زبان بازی های غیر شرعی سعی دارند عذرهای معتبر شرعی را از مسلمین نفی نموده و به سادگی اهل قبله را تشریک و تبدیل و تکفیر و ضال و مضل و… می دانند و مسلمین را به سمت و سوی جنگ داخلی و تفرق بیشتر سوق می دهند .

این است ماهیت واقعی علمای سوء، الرویبضه، دعاه علی ابوب جهنم، علمای سوء و بلعم های باعورائی که در کنار جنگ نظامی کفار سکولار جهانی و مرتدین سکولار محلی ، جنگ روانی را نیز بر مسلمین تحمیل کرده اند . این دسته از ساحران ایمان مسلمین را هدف گرفته اند و  با ایجاد تفرق بیشتر و تولید جنگهای داخلی و تضعیف مسلمین زمینه  را برای تسلط کفار اصلی و مرتدین محلی فراهم می کنند .  

دیدگاهتان را بنویسید