جنگ زرگری و هدنه ی سه جانبه ی ترکیه ، جولانی و روسیه در قبول آتش بس و…

جنگ زرگری  و هدنه ی سه جانبه ی ترکیه ، جولانی و روسیه در قبول آتش بس و…

 به قلم : مجاهد مهاجر

خبرها حاکی از آن است که طرفهای ترکیه ای و روسی هدنه و آتش بسی را مقابل عقب نشینی نیروهای روسی از مناطقی که چندی پیش توسط حکومت مرکزی و متحدینش تصرف شده بود اعلام کرده اند .

واضح و آشکار است که هم حملات حکومت مرکزی و متحدینش با تنسیق و هماهنگی با حکومت سکولار و مرتد ترکیه صورت گرفته و هم این عقب نشینی و هدنه نیز در راستای توافقات و منافع این قدرتهاست . ترکیه در این چند روز گذشته نیروهای درع فرات را به داخل سرزمینهای تحت کنترل دارودسته ی  جولانی در ادلب وارد کرد و آنها را در مکانهای استراتژیک اطراف ادلب مستقر کرد و به این شکل به بخشی از منافع خودش رسید .

حکومت مرکزی سوریه و متحدینش نیز با عقب نشینی خود خسارتهای وارده را جبران نموده و برای حملات بعدی خود را آماده می کنند .

جولانی هم در تبلیغاتی نمادین و مصاحبه های مختلف مثل پهلوان پنبه ها چنان وانمود کرد که جنگهای دارودسته ی او باعث عقب نشینی حکومت مرکزی شده است نه توافقات سه جانبه ی ترکیه و جولانی و حکومت مرکزی سوریه !!

در این میان سهم سربازان فریب خورده ی دارودسته ی  جولانی چیه؟ سهم آنها در بین چه بوده؟

 حالا فریب خورده های گروه فتاحی و پس مانده های انصار چه توجیهی برای اعضای خود دارند ؟

آیا قرار نیست به خود آیند و تا وقت هست از این باتلاقی که خائنین برایشان تدارک دیده اند خود را بیرون بکشند؟

دیدگاهتان را بنویسید