در قضیه صفی زاده ، قسم جولانی- فتاحی و جیش العدل را باور کنیم یا دم خروس را

در قضیه صفی زاده ، قسم جولانی- فتاحی و جیش العدل را باور کنیم یا دم خروس را

به قلم : ابوخالد کردستانی

فتاحی به عنوان یک سرباز زیر دست جولانی :

  •  با دوله و القاعده و سایر گروهها بیعت می بندند بعد به راحتی بیعت شکنی و خیانت می کنند: آنوقت قسم می خورند که اهل خیانت و بیعت شکنی نیستند
  • می گویند تابع سلفیت نجدی هستند اما به کسانی که صادقانه و بدون ریا سلفیت نجدی را عملی می کنند لقب خوارج می دهند: آنوقت قسم می خورند اهل برچسب زنی نیستند
  • می گویند ترکیه و درع فرات کافر هستند و عملا تابع پیمانهای سوچی و آستانه و… بوده و این کفار را در ادلب و اطراف آن به گرمی جای داده و بر علیه مسلمین می جنگند: آنوقت قسم می خورند ما کفار را رها نکرده ایم و با اهل اسلام نمی جنگیم 
  • در کنار کفار و مرتدین بر علیه سایر گروههای اسلامی مخالف خود می جنگند : آنوقت قسم می خورند ما از کفار بر علیه مسلمین حمایت و پشتیبانی نمی کنیم
  • آمریکا و مرتدین قسد و اوجالان را که هم مرزش هستند در قتل عام اهل سنت رها کرده و سوراخ به سوراخ دنبال اهل سنت مخالف خود هستند تا بگیرند و زندانی کنند و ذبح کنند : آنوقت قسم می خورند ما کفار را رها نکرده ایم و با اهل اسلام نمی جنگیم 
  • کفار و مرتدین معزز و با احترام در میانشان زندگی می کنند و حتی مناصب اداری هم به آنها داده می شود و مرتدین پ.ک.ک هم در کنار و هم مرز با آنها زندگی می کنند و دستشان در کشتار اهل سنت باز گذاشته شده و حتی در جنگ روانی با آنها همکاری می کنند: آنوقت قسم می خورند ما با اهل اسلام نجنگیده ایم و با اهل اوثان پشتیبانی وهماهنگی نشان  نداده ایم
  • مهاجرین اهل سنت را به راحتی تحویل کفاری چون ترکیه می دهند و ناجوانمردانه آنها را به قتل می رسانند و آنها را در تنگناه قرار می دهند که تابع دستورات اربابان آنها شوند : آنوقت قسم می خورند ما فرقی بین سوری و غیر سوی نمی گذاریم .

حالا فتاحی همین داستان جولانی را در مورد جبهه مجازی سنت تکرار کرده :

  • می گوید دموکراسی و سکولاریسم دین است و هر کسی به آن دعوت دهد یا از دعوتگران آن حمایت کند  کافر و مرتد است، اما علاوه بر آنکه در کنار اردوغان دموکراسی خواه و سکولار می جنگد، در کنار حزب دمکرات کردستان ایران و سهاب و جیش العدل و سایر دموکراسی خواهان از ترور صفی زاده اعلام نارضایتی می کند و حمایت خودش را به این شکل از این جبهه ی دموکراسی خواه اعلام می کند: آنوقت قسم می خورند ما از دموکراسی خواهان حمایت نمی کنیم

حالا به نظر شما ما قسم امثال جولانی و فتاحی و جیش العدل و …. را باور کنیم که می گویند برای قانون شریعت الله بر اساس فقه اهل سنت و به دفاع از اهل سنت فعالیت می کنند یا واقعیتی که وجود دارد؛ و اینها با شعارهای شبه اسلامی و به نام اهل سنت، برای دین سکولاریسم و دموکراسی پلید آن دعوت می دهند؟

آیا سکوت در برابر دم های خروس های غدر، خیانت، دین فروشی، عوام فریبی، خدمت به کفار و مرتدین و … از زیر عباهای عمل و رفتار امثال جولانی و فتاحی و جیش العدل و جبهه سنت بیرون نزده است؟

چرا باید پررویی ها و قسمهای وقیحانه  امثال فتاحی و … را باور کنیم ؟

ما عادت کرده ایم چون اینها از میان خودمان برخاسته اند و آنها را در برابر قانون شریعت الله می بینیم و آشکارا از آنها رنجش داریم اما عده ای از ما که هنوز کفر به طاغوت و ولاء و براء را یاد نگرفته اند، خروس رنجش و دشمنی با اینها را زیر عبای خود می پوشانند غافل از اینکه چهره ی غضبناک، نگاه های پریشان و اخلاق تندخو و بی تفاوتشان و … مانند دم خروس همه چیز را بیان میکند…

لطفا بیائید با خود صادق باشیم و یکبار برای همیشه به این گروههای خادم سکولاریسم و دموکراسی بگوئیم : نه.

همه جا دم از کفر به طاغوت و مبارزه با دین سکولاریسم و دموکراسی می زنیم و دم طاغوت ناسیونالیسم و ملی گرائی را پنهان می کنیم، اما زمانی که از یک کافر دموکراسی خواه دفاع می کنیم ناگهان دم خروس بیرون می زند.

اگر کسانی هستند که در این موارد عقیدتی و منهجی به خاطر ناسیونالیسم و ملی گرائی حاضرند قسم این دزدان عقیده و دنیا و آخرت را باور کنند ، و چشم را به روی دم خروس می بندند، و بعد از شنیدن قسم این دزدادن عقیده، سر را به زیر می گیرند و خود را به بی خیالی می زنند؛ حتما باید بدانند که الله تعالی و مومنین این غدر آنها را می بینند و تاریخ مسلمین از آنها به نیکی یاد نخواهد کرد .

  ما هر گز نمی توانیم قبول کنیم که اگر امثال جولانی و فتاحی و… واقعاً به قانون شریعت الله و تشکیل حکومتی اسلامی و این دست مفاهیم اعتقادی داشته باشند، و از سکولاریسم و دموکراسی دموکراسی و حقوق بشر و ..اعلام برائت می کنند ، مراودات خود را با حکومت سکولار و مرتد ترکیه و پاکستان و جبهه ی مجازی سنتی که مستقیما در کنار حمایتهای آمریکا و کفار زندگی می کنند را  چگونه می‌توانند توجیه کنند؟  آیا مراوده امثال فتاحی و …  با جبهه صفی زاده و جیش العدل و… نشان دهنده این نیست که اینها هیچ ارزش و اعتباری برای  قانون شریعت الله و تشکیل حکومتی اسلامی قائل نیستند؟

حالا که روابط گرم و صمیمی فتاحی و جیش العدل و جبهه صفی زاده و… را می‌بینیم، آن وقت نمی‌توانیم دم خروس را ببینم و قسم آنها را باور کنم. نمی‎توانیم هر قدر که فتاحی و جیش العدل و جبهه صفی زاده و…  بگویند که دغدغه ی قانون شریعت الله و تشکیل حکومت اسلامی و دفاع از اهل سنت بر اساس فقه یکی از مذاهب اهل سنت را در ایران داریم باور کنیم که راست می‏ گویند. آنها کاملاً دروغ می‏‌گویند. اگر دفاع از اهل سنت بر اساس فقه اهل سنت برای اینها  کوچکترین اهمیتی داشت به هیچ‎وجه نمی‌توانستند در پناه کفار سکولار جهانی و طاغوتهای سکولار منطقه ای و مرتدین محلی قرار گرفته و جبهه ی مشترکی با آنها   داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید