در پناه مرتدین ترکیه برای کفار ناتو و آمریکا جنگیدن بدتر است یا مستقیما برای یهود و نصارا و مشرکین مزدوری کردن؟

در پناه مرتدین ترکیه برای کفار ناتو و آمریکا جنگیدن بدتر است یا مستقیما برای یهود و نصارا و مشرکین مزدوری کردن؟

به قلم: مسعود سنه ای

بدون شک هر کسی که  تحت پرچم و طبق فرمان و دستور کفار یهودی و نصرانی و مشرکین (سکولاریستها) بر علیه مسلمین بجنگد از دایره ی اسلام خارج می شود . شخصی از اهل سنت در این باره شکی ندارد .

حالا اگر  گروهی یا حکومتی مرتد شود و این گروه یا حکومت مرتد در خدمت همین کفار اصلی قرار بگیرد در چند مورد حکمشان با کفار اصلی فرق دارد و این مرتدین از چند جنبه نزد الله تعالی بدتر از کفار اصلی یهود و نصارا هستند :

  1. ذبیحه ی دست این مرتدین از خبایث است و خورده نمی شود
  2. بر خلاف اهل کتاب با زنان مرتد ازدواجی صورت نمی گیرد
  3. تحت هیج عنوانی نمی تواند در سرزمین مسلمین زندگی کند نه به وسیله ی جزیه و نه غیر آن
  4. حکمش تنها مرگ است به خاطر قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که می فرماید : من بدل دينه فاقتلوه

حالا حکومتی مرتد و سکولار مثل ترکیه به عنوان بازوی ناتو و متحد با آمریکا و روسیه در قتل عام مسلمین در حال فعالیت است . آن وقت گروه جولانی و اقمار جولانی مثل گروه چند نفره ی فتاحی و پس مانده های انصارالاسلام  «عملا» تابع همین حکومت مرتد ترکیه شده اند و همه ی ما جنایات گروه جولانی در کشتار مجاهدین اهل سنت را فراموش نکرده و نمی کنیم .
حالا به نظر شما جرم و گناه چه کسی بیشتر است ؟ کسی که مستقیما به نفع کفار اصلی بر علیه مسلمین می جنگد یا کسی که در خدمت دستورات و اوامر مرتدین همان جنایت را در حق مسلمین انجام می دهد؟

آیا زمان آن نرسیده که فریب خورده ها بیدار شوند ؟

دیدگاهتان را بنویسید