برداشت اشتباه سلفیون نجدی (سلفیت نوع سوم)از تکفیر عاذر توسط ابن تیمیه

برداشت اشتباه سلفیون نجدی (سلفیت نوع سوم)از تکفیر عاذر توسط ابن تیمیه

به قلم: ابوبکر الخراسانی

عده ای از برادران سلفی نجدی با کنار نهادن کلیه ی ظوابط تکفیر مورد پذیرش اهل سنت و با استناد اشتباه به یکی از اقوال ابن تیمیه به این نتیجه رسیده اند که ابن تیمیه عاذر را تکفر کرده است. و می گویند ابن تیمیه گفته است: ” یکی از عقاید عاذرین این است که میگویند خداوند متعال بر مردم اقامه حجت نکرده وباید یک فرد معین اقامه حجت کند. ” و ادامه می دهند که : ابن تیمیه صاحب این فکر رو ملحد میداند “

این برادران سلفیت نوع سوم و نجدی ما بزرگترین مشکلشان این است که از قرآن و سنت صحیح و آرای علمای گذشته حکمی را که در مورد کفار صادر شده است به همه ی انسانهای مسلمان و کافر تعمیم می دهند و دقت نمی کنند که این حکم در مورد چه دسته از انسانها صادر شده است .

همه می دانیم که در دنیا تمام عذرهای معتبر شرعی و رعایت ظوابط تکفیر تنها مختص مسلمین است نه جامعه ی کفار و در مساله ی اقامه ی حجت هم آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و نازل شدن قرآن برای کفار انجام شده است و عذری برای این کفار باقی نمی ماند و کسی نمی تواند برای کفار به دلیل عدم بلوغ حجت برایشان عذر بتراشد و آنها را تکفیر نکند .  ابن تیمیه هم همین را می گوید.

اما در مورد مسلمینی که دارای عذرهای معتبر شرعی هستند اقامه ی حجت رسولی لازم و بلکه ضروری است و این را ابن تیمیه بارها در آثار خود آورده است اما این سلفی های نجدی به این امر مهم دقتی نمی کنند . ابن تیمیه می گوید:

” وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك , بل لا يزول👈 إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة” 👉

براي هيچ كس جايز نيست كه دست به تكفير انسان مسلماني بزند (كه از روي خطا و اشتباه دچار كفر و يا شركي شده است) و تا بر چنين شخصي اقامه حجت نشده و دلايل از كتاب و سنت براي او تبيين نگردد همچنان معذور است و هركس صفت اسلام و مسلمان بودن به يقين براي او ثابت شده باشد از روي شك و گمان نمي‌شود او را تكفير نمود بلكه تنها زماني مي‌توان صفت مسلمان بودن را از او زدود كه بر او 👈«اقامه حجت شده و شك و شبهه‌هايش» برطرف شده و از بين برود.👉

امیدوارم برادران نامتعادل ما در سلفیت نجدی به خود آیند و اگر طالب حق و دلسوز مسلمین هستند و به قیامت خود اهمیت می دهند دست از تحریف و ظلم بردارند و به منهج صحیح اهل سنت برگردند که به نفع همه است.

دیدگاهتان را بنویسید