پیامی مهم برای آنهائی که قصد دارند مرگ مورسی را تبلیغی برای خود کنند

پیامی مهم برای آنهائی که قصد دارند مرگ مورسی را تبلیغی برای خود کنند

به قلم: کیوان مریوانی

جهت شناخت جریان منحرف و فاسدی که خودش را به دروغ به اخوان المسلین چسبانده  و اخوان و رهبرانی چون حسن البناء و سید قطب از آنها بری هستند، به ذکر چند نمونه اشاره می کنیم :

١-صبحي صالح می گوید : احکام شریعت را هرگز تطبیق نخواهیم کرد و فقط مبادئ را قبول داریم و جواب حزب نور را نمی دهیم

٢-راشد الغنوشی : ما به سوی تطبیق شریعت و یک دولت اسلامی دعوت نکرده ایم اما به سوی دمکراسی دعوت نموده ایم

https://youtube.com/watch?v=zzjGrQjqybE

٣-القرضاوی : در راه دمکراسی می جنگیم

٤-اخوان المفلسین سوريه به غرب برای یک دولت لائیک تعهد می دهند

۵-مرسی : هیچ اختلافی میان عقیده اسلامی و نصرانیت نیست

۶-عبد المنعم ابو الفتوح می گوید : هر مسلمانی در ترک اسلام آزاد است و اصلا چیزی به نام حد ارتداد وجود ندارد

۷- رهبر اخوان: وقتی حکومت کنیم به جوان ۱۸ ساله اختیار می دهیم که مسیحی با بودایی بماند و آزاد است

۸-محمد مرسى : بریدن دست دزد از شریعت نیست و فقط یک حکم فقهی است و من مانع یک رئیس دولت نصرانی نمی شوم

پس نه مورسی به اخوان المسلمین ربط داشت نه امثال اردوغان و غنوشی و … اینها اخوان المفسدین و پرچمداران دارودسته یمنافقین (سکولار زده ها) در میان اهل سنت شده اند .

دیدگاهتان را بنویسید