دارودسته ی جولانی و جهشی به سمت دموکراسی و سکولاریسم

دارودسته ی جولانی و جهشی به سمت دموکراسی و سکولاریسم

به قلم : مجاهد مهاجر

دارودسته ی جولانی برای اداره ی ادلب و مناطق اطراف آن اعلام کرده که برایش مهم نیست بر اساس چه عقیده و منهج و سیستمی اداره شود . در این صورت برای این افراد اداره ی جامعه مهم نیست توسط عقیده ی اسلامی و قانون شریعت الله و مسلمین اداره شود یا توسط عقیده و ایدئولوژیهای دیگری چون لیبرالیسم و سایر ایسمهای سکولاریسم .

در این صورت اینهمه قربانی و اینهمه آواره و اینهمه ویرانی برای چه بوده؟ اگر قرار بود دموکراسی و سکولاریسم حاکم شود چه فرقی بین سکولاریسم بشار اسد با سکولاریسم اردوغان وجود داشت ؟

الان کار دارودسته ی جولانی به جائی رسیده که برای تطبیق دین سکولاریسم و دموکراسی فریاد می زنند : هر چه باشی بیا! با هر فکر و اعتقادی!! .

بیانیه هم صادر می کنند که اداره ی متاطق محرره مهم نیست دست کی باشه با هر رنگ و فکری و اعتقادی…!! و مجتمع موجود در مناطق محرر بر اساس ایدیولوژی  جولانی نیست!! یعنی هر فکری باشد مشکلی ندارد و الان بر اساس ادعاهای شبه اسلامی جولانی نیست!!

حالا جولانی ای که فکر اسلامی ندارد و مناصرانش سنگش را به سینه میزنند به کنار، پس فکر  و ایدئولوژی چه کسی حاکم است ؟!!  جواب بسیار ساده اس :👈ترکیه ی سکولار👉

این همان چیزی بود که ما بارها و بارها تذکرش داده بودیم و می دانستیم ثمره ی جهاد فی سبیل ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه به کجا ختم می شود ؟

مجاهدین فی سبیل کفر دموکراسی و سکولاریسم و مجاهدین فی سبیل ناتو بدانند که فریب خورده اند و هر کاری که ثمره اش تطبیق قانون شریعت الله نباشد و تنها طاغوت و کفری جایگزین طاغوت و کفر دیگری شود ارزش آن را ندارد که خون و دنیا و قیامتشان فدایش شود .

دیدگاهتان را بنویسید