مرگ مورسی و سکوت رسانه ای شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت

مرگ مورسی و سکوت رسانه ای شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت

به قلم : ابوخالد کردستانی

همچنانکه قبلا عرض کرده بودم مرگ مورسی چهره ی بسیاری از مفتی های سلفیون نجدی نان به نرخ روز خور  صحوات شام و یا ساکن در دارالکفرهای اردن و انگلیس و کانادا و… را برملا کرد . اما آنچه برای بسیاری از مخاطبین شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت چون شبکه کلمه و نور و وصال حق و توحید و… جای تامل و سوال بود سکوت خبری آنها در برابر مرگ محمد مرسی بود .

 این شبکه ها البته در برابر قتل عام دسته جمعی علمای اهل سنت توسط آل سعود و زندانی شدن آنهمه عالم  توسط آل سعود و امارات هم باز سکوت کرده اند در حالی که در ریز ترین مسائل آمریکا و اروپا و… میزگرد و کنفرانس برگذار می کنند و…

  • برای این شبکه ها قتل مسلمین و زندانی شدن آنها توسط طاغوتهای سکولار هیچ اهمیتی ندارد چون اینها برای خدمت به همین طاغوتها و شعله ور کردن جنگهای مذهبی تولید شده اند  
  • برای این شبکه ها تمام مجاهدینی که با این طاغوتها ی سکولار و مرتد مخالف هستند جزو تروریستهائی به شمار می روند که لایق هر گونه شکنجه و قتل عام شدن هستند
  • برای این شبکه ها این قتل ها و خون چنین مومنینی بی ارزش است چون مومن نزد انها یعنی کسی که تسلیم و ربات طاعوت مورد نظر آنها شده باشد
  • منهج فکری این شبکه ها سلفیت نجدیتی است که در اختیار سیسی سکولار و بر علیه اخوانیها عمل کرده اند و این لکه ی ننگین در کانامه ی آنها وجود دارد پس تمایلی به فاش شدن این خیانت آشکار خود ندارند
  • –         این شبکه ها اخوان و به تبع محمد مرسی را گمراه دانسته و از نظر آنها اختلاف فکری به منزله ی خروج از دایره ی اسلام است.
  • این شبکه ها وابسته به سلفیت خلیج فارس بوده و از طرف حاکمیت خلیج به آنها القا شده است که بایستی در این زمینه سکوت اختیار کنند.

این است واقعیت مجریان این شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت که تنها برای فرقه ای از سلفیت خاص نجدیت فعالیت می کنند که مثل ربات در اختیار طاغوتهای خلیج فارس و ناتو و آمریکا قرار گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید