واقعیتهای مسلمین در فقدان حکومتی اسلامی و تفرقهای به وجود آمده

واقعیتهای مسلمین در فقدان حکومتی اسلامی و تفرقهای به وجود آمده

به قلم: ابومحمود کندزی

اولین واقعیتی‌که امت اسلامی در آن بسر می‌برد، عدم تطبیق اسلام و عدم اجرای حدود الهی در سرزمین الهی است و این در حالی‌ست، امت اسلامی که با کمیت نزدیک به ۲میلیارد بسر می‌برند؛ نه تنها توانایی تطبیق اسلام را در زند‌گی ندارند، بلکه خودشان نیز در قالب گروه‌های متفرق با اتخاذ طریقه‌های غلط مانع تطبیق اسلام در زنده‌گی می‌شوند و این بزرگترین خلای سیاسی است که زمینه را برای ورود افکار و مفاهیم غیراسلامی و تطبیق قوانین کفری در زندگی امت اسلامی مساعد نموده و در نتیجه تناقض شدیدی را بین عقیده و عمل شان در زندگی ایجاد نموده است.

دومین واقعیتی‌که مسلمانان در آن قرار دارند، جریان خون مسلمانان توسط کفار و قدرت‌های استکباری و استعماری است  و مسلمین با محرومیت از حکومتی اسلامی که سپر محافظ است، مورد آماج حملات و تجاوزات دشمنان اسلام جهت انتقام‌جویی قرار گرفته و در هیچ گوشه‌ای از جهان مسلمانان در امن نبوده و هرلحظه با خطر مرگ تهدید می‌گردند.  

واقعیت دیگری‌که امت اسلامی در آن واقع شده اند، رقابت گسترده‌ای قدرت‌های استعماری جهان، بخصوص امریکا است که از طریق حاکمیت مبدأ سرمایه‌داری-که قدرت اول جهان گردیده- جهت بلعیدن و غارت اموال و منابع طبیعی و تحت کنترول در آوردن موقعیت‌های استراتیژیک و جیوپولیتیک سرزمین‌های اسلامی می‌باشد.

همه روزه این قدرت‌ها به خاطر تحقق اهداف استعماری‌شان چه به شکل مستقیم و یا به نیابت از خود جنگ‌های بزرگ و خطرناکی را در سرزمین‌های اسلامی راه‌اندازی نموده که از این طریق هم خون مسلمانان را به مثابه‌ی آب می‌نوشند. مثال‌های واضح آن را می‌توان در تهاجم نظامی امریکا به افغانستان و بعداً عراق، یمن و سوریه که باشندگان این سرزمین را به خاک و خون کشانیدند.

خطرناکتر از این‌ها یک واقعیت المناک و غم‌انگیز و یک تجربه‌ی تلخ و دردناک دیگر تبعیت از غرب در دین سکولاریسم در سیاست، اخلاق، رفتار و سبک زندگی آنان است که باید مورد توجه دایم امت اسلامی و بخصوص مورد توجه همه‌ای جریان‌های اسلامی باشد.

بناءً راه‌حل اساسی امت برای نجات از چنین واقعیت‌های زننده و دردناک، چنگ زدن به حکومت اسلامی و وحدت است که پاسدار واقعی امت بوده و زمینه‌ای رفاه و آسایش را آماده می‌سازد. پس مسلمانان بجای چنگ زدن و تقویت عقاید سکولاریستی و نظام‌های غیراسلامی و استعماری و تفرق خانمانسوز، که مسبب قتل و کشتار شان گردیده، به سوی وحدت و تشکیل حکومتی اسلامی بشتابند و اگر از چنین حکومتی اسلامی که مجری قوانین شریعت الله بر اساس هر کدام از مذاهب اسلامی است برخوردارند با جان و مال از آن محافظت کنند که بدون شک عزت امت در آن است.

دیدگاهتان را بنویسید