مانورهای دروغین و انتخاب اقل المفسدتین مهمترین وظایف گروه جولانی

مانورهای دروغین و انتخاب اقل المفسدتین مهمترین وظایف گروه جولانی

به قلم: ابوخالد کردستانی

متاسفانه تخدیر زیر دستان با اصطلاحات شبه اسلامی، بازی های سیاسی رایج میان سکولاریستها، مانورهای دروغین، مصالح و مفاسد و اقل المفسدتین برای گروه جولانی و متحدینش شده منهج .

اینها به بهانه های دروغین پرهیز از غلو به همین سادگی از مفاهیم و منهج اسلامی دست کشیده و در منظومه و دایره ی بازی های جهانی قرار گرفته اند که خودشان آن را «حلیف استراتیجی» یا همان متحد استراتژیک می دانند؛ ما بارها تذکر داده ایم که در اینجا متحدی استراتژیک وجود ندارد بلکه آنچه وجود دارد رابطه ی «آمر و مطیع» ، فرمان دهنده و فرمان پذیر است .

هم اکنون آمریکا و ناتو و روسیه بر سر مساله ای تصمیم می گیرند و از کانال ترکیه که به تمام گروههای شمال سوریه منجمله دارودسته ی جولانی و متحدینش «امر» می کنند که چه باید باشد؟ در برابر شرعی های ساحر این گروهها نیز به ادبیات و سبک شبه اسلامی خودشان چنین اوامری را در قالب اصطلاحی تحریف شده یا بدعی به خورد سربازان جاهلشان می دهند  و چنانچه شرعی هائی مثل یکی دو نفر از شرعی های حراس الدین با اوامر ترکیه مخالفت کنند باید مجازات شوند و… والله المستعان.

البته این شغل را قبلا مفتی های آل سلول و دیگران در برابر اوامر آمریکا و انگلیس و سایر طاغوتهای ریز و درشت انجام داده اند. این یکی از واقعیتهای این گروههاست که همه به آن پی برده اند و چه زیبا گفته اند که: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم

امیدواریم سربازان چشم و گوش بسته ی گروههائی که با روابطی مستقیم و غیر مستقیم در راه کفار می جنگند نیز از سحر ساحران خود خلاص شده و به این حقایق پی ببرند و از مهلکه ای که برای خود ساخته اند خلاص شوند قبل از آنکه دیر شود .

دیدگاهتان را بنویسید