حکم پيوستن به لشکر کفار ( ناتو ، آمریکا و…) و مرتدین سکولاریست محلی و ماموران راهنمائی و رانندگی

حکم پيوستن به لشکر   کفار ( ناتو ، آمریکا و…)  و مرتدین  سکولاریست محلی  و ماموران راهنمائی و رانندگی

ارائه دهنده : ابوعبدالله جاف جوانرود

حکم کسي که در کشورهاي کافر-از نوع کفر اصلي-وارد ارتش وپليس شود چيست،وآيا عذرهايي را که در حکم کسي که به لشکر طاغوت مرتد ملحق شود ذکر کرده ايد، بر چنين شخصي منطبق مي شود؟

و حکم کسي که در دولتهاي کافر به عنوان پليس راهنمايي ورانندگي کار مي کند،چيست؟

جواب:

الحمدلله رب العالمين…

پيوستن به سپاهيان کفر جايز نيست؛وفرقي نمي کند که کفرش از جهت ارتداد باشد ويا از جهت کفراصلي،حکم هر دو يکسان است.

و با اطمينان تمام مي گوييم که هر کس به ارتشهايشان ،از روي اختيار و به نيت اطاعت از تمام اوامرآنان ازجمله جنگ و مبارزه با اسلام و مسلمين، ملحق شود، اين کار کفراست وچنين شخصي مانند خودشان کافر است.

و همچنين کسي که ابتداء به خاطر اغراض دنيوي به آنها بپيوندد و سپس در مبارزه با اسلام مسلمين از آنان اطاعت کند، در کفر چنين شخصي نيز اطمينان داريم.

چرا که الله تعالي مي فرمايد:{ومن يتولهم منکم فإنه منهم}: هركس از شما با ايشان دوستي ورزد ( و آنان را به سرپرستي بپذيرد ) بيگمان او از زمره ايشان بشمار است .

ونيزمي فرمايد:{ذلک بإنهم استحبوا الحياة الدنيا علي الآخرة وأن الله لا يهدي القئم الکافرين}:‏ اين ( خشم خدا و عذاب بزرگ ) بدان خاطر است كه آنان زندگي دنيا را بر زندگي آخرت ترجيح مي‌دهند و گرامي‌ترش مي‌دارند ، و خداوند گروه كافران را ( به سوي بهشت ) رهنمود نمي‌گرداند . ‏

اين دسته از سربازان که به اختيار خود وارد نيروهاي نظامي کفر مي شوند بايد به کفر تک تک آنها يقين داشت.

و نسبت به ساير سربازان: هنگامي که بخواهيم بر شخص معيني از آنان حکم کنيم بايد احوالات وظروف وانگيزه ها واهدافش را بررسي کرده و شروط وموانع تکفير را در نظر بگيريم.

و اما کار در پليس راهنمايي ورانندگي: اگراطمينان داشت که کارش از وظيفه مواظبت از عبور و مرور تجاوز نخواهد کرد و موجب فعل حرامي نمي شود و سبب ياري کفار عليه مسلمين نخواهد بود، اميد دارم که در اين کار إن شاء الله مشکلي نباشد چرا که شغل پليس راهنمايي ورانندگي موجب حفظ سلامت عموم مردم است.

دیدگاهتان را بنویسید