حکومتهای سکولار و مدارس دینی

حکومتهای سکولار و مدارس دینی 

به قلم : عبدالباسط / مدرسه علوم دینی شیخ ضیائی بندر عباس

با آنکه در حکومتهای سکولار به مسلمین و نصرانی ها و یهود و بودائی و غیره به یکسان آزادی هائی داده می شود اما در مورد مدارس دینی این آزادی ها بسیار کمتر از سایرین است. در این حکومتها همیشه سعی می شود که دروس اساسی مربوط جهاد و حکومت اسلامی و سایر مسائل مهم حذف شوند، و در عوض با تدریس درسهای مختلف و کم محتوا مراکز دانش دین را منزوی، منفعل، بی روحیه، بی ابتکار، وابسته به خود و فارغ از آرمانهای بزرگ کنند.

این ترفند کفار سکولار در بسیاری از سرزمینها تاثیر گذاشته و طلبه ها و دانشجویانی را پرورش داده اند که به راحتی تسلیم سکولاریستها و اشغالگران خارجی و دموکراسی توهمی آنها شده اند.

اگر به بسیاری از طلبه های عربستان و مالزی و ترکیه و مصر و تونس و… نگاه کنی متوجه می شوی که مدارس دینی آنها سربازانی برای طاغوتها تربیت کرده اند که چیزی از حکومت اسلامی و جهاد و آزادگی و مبارزه باظلمین و حتی کفر به طاغوت و ولاء و براء به آنها یاد نداده اند .

حکومتها و امارتهای اسلامی راز تجدید حیات و بزرگترین نعمت برای مدارس دینی هستند که به این نهال الهی رشد و رونق بی سلبقه ای می بخشند و مدارس دینی را تا دورانهای طولانی بیمه کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید