وابستگی حکومت اسلامی به علمای دینی

وابستگی حکومت اسلامی به علمای دینی

به قلم : عبدالباسط / مدرسه علوم دینی شیخ ضیائی بندر عباس

حکومت اسلامی به عنوان سپری برای مسلمین در برابر تهاجمات کفار سکولار خارجی و مرتدین محلی همچون موجودی زنده است که نیاز به حمایت و پرورش دارد. مهمترین کسانی که می توانند در جنگ روانی دشمنان در دفاع از نظام اسلامی نقش ایفا کنند و همچنین نقایص حکومت اسلامی را تشخیص و درمان نمایند علمای دینی هستند .

 در این صورت می توان گفت نظام اسلامی به طبیعت خود، نظامی وابسته‌ به علمای دین است؛ و علمای دین، هم از این حیث که در پدید آوردن این نظام سهم وافر را داشته‌اند و هم از این جهت که مردم درباره‌ نظام به آنها مراجعه می‌کنند و هم از این جهت که خود از جهات مختلف و در مشاغل مختلف، در نظام مسئولند … .باید از وضعیت و موجودیت نظام، آن‌چنان که هست، مطلع باشند؛ نقایص را بشناسند و پیشرفت‌ها را بدانند؛ آن‌جا که کمک لازم است، آنرا تشخیص بدهند؛ آنجا که دشمن به آن توجه پیدا کرده و هدف گرفته است، آنرا شناسایی کنند تا بتوانند نقش صحیح خود را در تداوم این نظام ایفا کنند.

در این صورت مدارس دینی و علمای دین نمی‌توانند از وضع نظام بی ‌خبر باشند و بی ‌خبر بمانند و این بی ‌خبری را تحمل کنند. وابستگی این نظامها به علمای دینی به گونه ای است که حتی کل نظام به نام علمایان آن مذهب معرفی می گردد . مثلا به جای اینکه بگویند امارت اسلامی افغانستان می گویند حکومت طالبان، یا به جای اینکه بگویند جمهوری اسلامی ایران می گویند حکومت آخوندها.

دیدگاهتان را بنویسید