روابط متقابل مدارس دینی با حکومت اسلامی

روابط متقابل مدارس دینی با حکومت اسلامی

به قلم : عبدالباسط / مدرسه علوم دینی شیخ ضیائی بندر عباس

با آنکه علمای موجود در مدارس دینی نقش به سزائی در بر افراشته نگه داشتن علوم شرعی و پرورش نسلی تابع قانون شریعت الله در برابر کفار سکولار و منافقین محلی بر عهده دارند، با این وجود نقش اساسی آنها بعد از تربیت این نسل فعال، به تدوین اصول اساسی و پایه‌های مقررات اسلامی جامعه و تعاون آنها در تمام ابعاد با حکومت اسلامی بر می گردد .

در این صورت مدارس دینی پشتوانه های غیر قابل انکار حکومت اسلامی هستند و حکومت اسلامی هم فضای مناسبی برای رشد و تکامل مدارس دینی را فراهم می کند . و به این شکل، هر یک، کمک و پشتیبان آن دیگری است، که لازم است درک گردد؛ و میزان اهمیت این رابطه توسط طلبه های مدارس دینی و حکومت اسلامی روز بروز قویتر و واقعیتر گردد.

در این صورت کفار سکولار جهانی و بخصوص دارودسته ی منافقین که با ادبیاتی شبه اسلامی با جنگ روانی و تبلیغات وسیع ماهواره ای و حتی فضای مجازی خود سعی در بی تفاوت یا حتی بدبین کردن طلبه ها به حکومت اسلامی هستند بدون شک در همان قدم اول دشمن تمامی مدارس دینی و محتوای کتبی هستند که در این مدارس تدریس می شوند . چون دین سکولاریسم به هیچ یک از قوانین شریعت الله ایمان ندارد .

البته در میان حکومت اسلامی هم انگیزه هائی وجود دارد که نظام اسلامی را نسبت به مدارس دینی بی اعتنا یا بیگانه بدارد، اینهم ظلم آشکاری در حق حکومت اسلامی و مدارس دینی است که هر دو صدمه می بینند. بلکه لازم است دلسوزان اسلام و مسلمین در «تکمیل» و «تصحیح» و «تقویت» حکومت اسلامی نهایت جهد و تلاش خود را مبذول دارند.  

دیدگاهتان را بنویسید