آشنائی با شاخه های اسلام آمریکائی

آشنائی با شاخه های اسلام آمریکائی

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

اسلام آمریکائی دارای دو شاخه است:

  1. اسلام متحجر درباری آل سعود
  2. اسلام سکولار در قالب اسلام مدرن و به روز شده

این دو بازوی اسلام آمریکائی همیشه مورد حمایت کفار سکولار جهانی بوده است و در مناسبتهای مختلفی از آن در برابر جنبشهای صحیح مسلمین استفاده کرده است .

کفار سکولار جهانی هر جا ببینند که مسلمین در حال حرکت به سوی تشکیل حکومتی اسلامی هستند و منافع آنها و نوکرانشان ممکن است در معرض خطر قرار گیرد زمینه های شکل گیری این اسلام جعلی را در میان آنها با میدان دادن به تشکیل احزاب و مدارس دینی و شبکه های ماهواره ای و خطبای اسلام آمریکائی و… فراهم کرده و از کانالهای خاص خود این جریان مخرب را راهنمائی کرده و حتی کمکهای لازم را نیز به آنها ارائه می دهند.

اسلام متحجر درباری آل به سبک خودش مشغول مقابله با اسلام و قوانین همه جانبه ی آن است و با گرفتن بخشی از مسائل ریز اسلام بخشهای عظیم اسلام را نادیده می گیرد و با همین مسائل ریز و جانبی مسلمین را به مسلمین مشغول کرده و آنها را متفرق و ذلیل می نماید و گاه تولید جنگهای داخلی می کند .  

اسلام سکولار هم  شبیه مسیحیّت سکولار است که میرود در گوشه‌ی کلیسا، خودش را زندانی میکند و در محیط واقعی زندگی هیچ حضوری ندارد؛ اینها به اسلام منزوی دعوت می دهند؛ اسلامی که هیچ کاری به کار زندگی مردم ندارد؛ مردم را به یک عبادتی، به یک چیزی گوشه‌ی مسجد یا گوشه‌ی خانه‌ها فرا می خواند.

دیدگاهتان را بنویسید