حاکمیت مشرکین(سکولاریستها) در دارالاسلام و حاکمیت مسلمین در دارالکفر مشرکین

حاکمیت مشرکین(سکولاریستها) در دارالاسلام و حاکمیت مسلمین در دارالکفر مشرکین

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

دارالاسلام یعنی سرزمینی که بر اساس فقه یکی از مذاهب اسلامی اداره می شود و حاکم آن نیز مسلمان است.

در این دارالاسلام قدرت حکومتی و قانون و برنامه بر اساس دین اسلام است و از مردم خواسته می شود از چنین حکومت و قانونی اطاعت کنند و چنانچه کسی سرپیچی کند بر اساس همین قانون و توسط همین حکومت مجازات می گردد .

اما در حکومت سکولار قدرت حاکمیت در اختیار کفار مشرک (سکولار) است و قوانین هم سکولاریستی هستند و از مردم هم خواسته می شود که از این حکومت و قوانین اطاعت کنند و هر کسی از این حکومت و قانون سرپیچی کند توسط نیروهای نظامی و قدرت حکومتی مجازات می گردد.

 در این صورت هر کسی که خیال کند یک کافر مشرک (سکولار) یا یک کافر یهودی یا نصرانی یا مجوس و صابئی می تواند از طریق فعالیتهای تبلیغی و انتخاباتی  در دارالاسلام به حاکمیت مسلمین برسد یا می تواند قوانین اسلامی را به نفع عقیده ی دین خودش عوض کند، در واقع در توهیم و یا دروغ آشکار و فریب کاری واضحی افتاده است.

به همین شیوه زمانی که دارودسته ی منافقین (سکولارزده ها) تبلیغ می کنند که از طریق بازیهای سیاسی و فعالیتهای دموکراتیک در میان حکومتهای سکولار می توانند قانون شریعت الله را به کرسی حکومت برساند و حکومت را از سکولار بودن به اسلامی بودن تغییر دهند، اینها نیز آگاهانه مسلمین را فریب داده و با دروغها و توهماتی که می بافند سعی دارند با نهادینه کردن دین سکولاریسم مسلمین را از مسیر اصلی اسلامی منحرف نموده و به خطواط الشیطان بکشانند.

این همان توهمی است که امثال اردوغان و غنوشی و مورسی و غیره دروغ بودن آن را ثابت نموده و تازه به دوران رسیده هائی چون جبهه سنت و سهاب و سایر گروههای مسلح با شعارهای شبه اسلامی و به نام اهل سنت در پی کشاندن اهل سنت به چنین توهمات و دروغهای آشکاری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید