بگذار دارودسته ی منافقین در شبهات خود در باره ی حکومت اسلامی بتازند

بگذار دارودسته ی منافقین در شبهات خود در باره ی حکومت اسلامی بتازند

به قلم کارزان شکاک

زمانی که دارودسته ی منافقین در قالب احزاب به ظاهر اسلامگرا در مورد حکومت مطلوب خود صحبت می کنند، تصویری از حکومتهای سکولار غربی با تمام اسکلت بندی و موسسات آن را با ادبیات و شعارها و رنگ آمیزی شبه اسلامی ارائه می دهند.

البته جهت محکم کاری بدون توجه به قرآن و سنت صحیح و آراء ائمه ی خیر القرون دنبال آراء شاذ فقهی می گردند که به نحوی با چهره ی مسخ شده ای که ارائه داده اند سازگاری ایجاد کنند.

با این وجود زمانی که سقوط فکری در توهّم ادله ی آنها توسط اهل علم ثابت می شود، در توجیه افکار فاسد خود و یا وجود احزاب کفری سکولاریستی که در سیستم دموکراسی و دین سکولاریسم به آن اجازه داده شده است با پشت گوش انداختن اصول و مبانی قانون شریعت الله به وقایع تاریخی استناد می کنند. به عنوان مثال به وجود منافقین در زمان حکومت اسلامی رسول الله صلی الله علیه وسلم استدلال می کنند .

منافقین اصلی با آنکه بسیاری از مسلمین ضعیف الایمان را هم دور خود جمع کرده اند با این وجود کافر هستند و چنین به مخاطبین خود می فهمانند که در حکومت اسلامی این کفار به عنوان حزبی سیاسی بودند و رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را می شناخت ولی آنها را از پرداختن به فعالیتهایی که حقّ حزبی آنها بود منع نکرد، پس کفار و مرتدین محلی هم در هر شکل و قالبی مثل احزاب کمونیست و لیبرال و همجنس باز و… باید اجازه ی فعالیت داشته باشند.

اما این جاهلها هنوز نمی دانند که همین دارودسته ی منافقین در دنیا حکم مسلمین را دارند، چون در دنیا تابع قوانین اسلامی هستند نه قوانین کفری که در باطن پنهان کرده اند، و رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها تعدادی از منافقین اصلی که کافر هستند را که الله تعالی معرفی کرده بود می شناخت نه همه ی آنها را، و سایر صحابه غیر از حذیفه رضی الله عنه این تعداد کم را نیز نمی شناختند. پس اینها در دنیا تابع قانون شریعت الله هستند نه قوانین کفری دیگر و در دنیا جزو مسلمین هستند نه کفار.

عده ای دیگر از همین دارودسته ی منافقین جهت توجیه وجود خود و سایر احزاب سکولار کفری به مثال خوارج استناد می کنند که رسول الله آنها را سگهای اهل جهنم نام برده است اما خوارج که در زمان علی بن ابی طالب رضی الله عنه به صورت گسترده ظهور کردند آنها را از اعمال حق فکریشان منع نکرد و فقط به خاطر اینکه آنها علیه جامعه مسلمان دست به اسلحه بردند با آنها جنگید.  

باز این احزاب مفلس و بی حیاء از یاد برده اند که خوارج نیز تابع قانون شریعت الله و مسلمان بودند و طبیعی است که هر مسلمانی مادام که مرتد نشده باشد مشمول حکم مسلمین می گردد و نمی توان یک مسلمان مخالف یا حتی اهل بغی را با کافری سکولار(مشرک) مقایسه کرد.

همین احزاب به ظاهر اسلامگرا و دارودسته ی منافقین بودند که عبارتها و اصطلاحات ترکیبی و التقاطی  چون کمونیستهای مسلمان و سوسیالیستهای مسلمان و مسلمین سکولار و اسلام دموکراتیک و… را میان مسلمین شایع کردند، یعنی به زبان دیگر به مسلمین می گفتند که اسلام یهودی، اسلام نصرانی، اسلام مشرک (سکولار) و سایر ترکیبات هم داریم و اشکالی ندارد .

اما بگذار این احزاب و جریانات فاسدی که هم اکنون از پشتوانه ی ماهواره ای و مجازی چون کلمه و وصال و جبهه سنت و سهاب و غیره برخوردارند و در دهها گروه مجازی و حزب سیاسی مختلف و متفرق اعلام موجودیت کرده اند در توهمات خود در مورد حکومت اسلامی بتازند؛ حکومت اسلامی جای جولان این آشغالهای بی غیرت نیست که حتی با هم جنس بازان نیز خود را سازگار نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید