گزینه های پیشنهادی اسلام آمریکائی توسط غرب به مسلمین

گزینه های پیشنهادی اسلام آمریکائی توسط غرب به مسلمین

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

زمانی که سید قطب رحمه الله از اسلام آمریکائی صحبت می کرد در واقع منظورش دسته ای از علمای سلفیت خاص نجدیت و درباری آل سعود بود که خود را به مسائل ریز شخصی مشغول نموده و از مسائل اساسی چون حاکمیت قانون شریعت الله و مبارزه با استعمار گران و مسائل اقتصادی، اجتماعی، آزادی خواهی و جهاد به دور بوده اند .

این اسلام تحریف شده که در خدمت طاغوتها در آمده است قابله ی نوعی اسلام تکفیری هم هست که بی رحمانه مسلمین را مورد تهاجم قرار می دهد و مسلمین را به مسلمین مشغول نموده و تفرق را در میان آنها دامن می زند و در هر جا رشد کرده باعث نابود شدن جبهه های جهادی بر علیه کفار اشغالگر خارجی وباعث ترویج سكولاریزم و بی‌دینی شده اند.

«سلفی‌گری» اگر به معنای اصولگرائی در كتاب و سنت و وفاداری به ارزشهای اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیا شریعت و نفی غربزدگی باشد، همگی ما سلفی هستیم، اما این جریان مقلدین دسته هائی از علمای درباری آل سعود شده اند که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف اربابان آل سعود قرار گرفته اند و سلف صالح از اینها بیزار و برائت می جویند.

نوع دیگر از اسلام آمریکائی اسلام لائیک و سکولاری است که مشخصا توسط دارودسته ی منافقین سازماندهی و مدیریت می شود و نماینده ی لیبرال دموکراسی بومی شده در میان مسلمین است که یکی از اهدافش این است که مسلمین را به دام سرمايه‌دارى غرب و مصرف‌زدگى و انحطاط اخلاقى بکشاند.

کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی این دو نوع اسلام تحریف شده را به مسلمین پیشنهاد می دهند و قصد دارند مسلمین را بین این دو گزینه قرار دهند تا الگوی «اسلام راستین»  در میان انقلابهای منطقه و تولید مومنین واقعی تقویت نشود.

ما به هر دو پیشنهاد غرب که با شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی و با هزینه های کلان تبلیغ می گردند بدبین بوده و جواب رد می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید