سخنی با مهاجرین اهل سنت سوریه در گروههای مختلف

سخنی با مهاجرین اهل سنت سوریه در گروههای مختلف

به قلم :  ع. براهوئی

گروه جولانی و ملا فتاحی و انصار و حراس و تمام کسانی که در سوریه در پناه ناتو و طبق نقشه های پنهانی ناتو با آمریکا، در حال جنگ با روسیه هستند لازم است از بیرون یک بار به گروه خودشان نگاه کنند و با تحقیقی منصفانه ببینند با چه کسانی (نمی گویم تحالف چون به مزاج شماسازگارنیست می گویم)هم پیمان شده است؟  تمام هم پیمانان شما یا نوکر عربستان طاغوت هستند یا ادعای دمکراسی می کنند.

 یک سئوال دارم آیادر کردستان حزبهای دمکراسی خواه وجود ندارد مثل حزب دمکرات کردسان آیا بیشترآنها نمازنمی خوانند چرا آنها را تکفیرمی کنید اما این گروهها را نه؟ مگر چه فرقی باهم دارند؟ مگر این گروهها با جیش العدل و الفرقان بلوچ که ادعای دموکراسی و فدرالیسم سکولاریستی برای ایران دارند چه فرقی دارند ؟ مگر همه ی آنها ادعای دمکراسی نمی کنند؟

 اگر جیش العدل و سایر گروههای مسلح بلوچ به همراه متحدین خودتان در سوریه  را تکفیر نمی کنید پس حزب دمکرات کردستان هم تکفیر نکنید. ازالله بترسید و برسرراه مستقیم یعنی ملت ابراهیم بازگردید.

 شما می گوئید: علما .  کدام علما ؟

آیا ابوبصیرطرطوسی رامی گوئید که به دولت کفری ترکیه تبریک می گوید بخاطردولتش و برای جهاد فی سبیل ناتو تبلیغ می کند آنهم بر علیه کی ؟ بر علیه مسلمین مخالف ترکیه و ناتو که در افغانستان و سومالی و سوریه کشته می شوند. پس چرا آن وقت که از او درباری اعدام شدن صدام توسط آمریکا پرسیدن گفت من خوشحالی نیستم ازاینکه کافری کافری را ازبین برده است اما الان می گوید مسلمان کشی توسط ناتو و ترکیه جایز است !!

اگرابومحمدمقدسی رامی گوید پس چرا کتاب ملت ابراهیم را نگاه نمی کنی که می گوید درست نیست دررسانه های کفری درباره برادرمجاهدت حرف بزنی اگر هم خوارج باشد اما خودش در تلویزیون رسمی مرتدین بر علیه مسلمین سخنرانی می کند.

 انصاف داشته باشید تاچه حد تناقض درحرفهاتان وجود دارد الله تعالی منت گذاشته برسرمسلمانان چنین علم شرعی رابرایمان  قرار داده ولی شما قدرآن را نمی دانید وبا کفر تحالف کرده اید ببخشید هم پیمان شده اید. اتق الله

دیدگاهتان را بنویسید