مصائب بزرگنمائی کردن امور جزئی

مصائب بزرگنمائی کردن امور جزئی

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

متاسفانه به دلیل اینکه با صدر اسلام فاصله ی زیادی داریم واکثرمسائلی که به نام«سنت عملی» پیامبرصلی الله علیه وسلم مطرح است به صورت شعارگونه مانده است، ومدعیان پیروی از«سنت» رسول الله صلی الله علیه وسلم «سنت» را در مسائل فقهی شخصی خاص مذهب خودشان خلاصه کرده اند، به نسبت «سنت عملی» پیامبرصلی الله علیه وسلم در باب برخورد ودعوت و هدایت دیگران وهمچنین برخوردهای سیاسی ایشان و شیوه ی حکومت داری توجه چندانی نشده است وشاید بسیاری متوجه نشده باشند که پیامبر درآن امورهم مطالب و اعمالی داشته اند که قابل تأمل هست.

این دسته از مسلمین با برجسته کردن بخشهائی از سنت موجود در مذهب خود که مخالف با مذاهب دیگر اسلامی است آشکارا  امور جزئی و شخصی را چنان برجسته می کنند که در طول تاریخ به خاطرش خونها ریخته اند. هنوز در میان مسلمین این اختلاف وجود دارد که مثل حنفی ها دست را پائینتر از ناف بگیریم یا مثل شافعی ها بالاتر از ناف یا مثل حنبلی ها بر روی سینه یا مثل مالکی ها و شیعه ها اصلا دست نگیریم ، و چون هر کسی بر آنچه دارد اصرار می ورزد و ادب اختلاف را بلد نیست، همین سنتها باعث از بین رفتن فرضها و حتی واجبات بی شمار و حتی انجام حرامها و گناهان بزرگی چون تفرق، جنگهای داخلی و قتل نفس شده است.

 پرداختن به این امور جزئی و بزرگنمائی کردن آنها مسلمین را از اولویتهای شریعت و امور کلان و اساسی که حکم اسلکلت دارند محروم کرده است . 

دیدگاهتان را بنویسید