آسیب شناسی گروههای مسلح بلوچ(۱۲) : باورها و اهداف سازمان جیش العدل از زبان جیش العدل

 آسیب شناسی گروههای مسلح بلوچ(۱۲) : باورها و اهداف سازمان جیش العدل از زبان جیش العدل

کاتب: بِراهُندگ بلوچ

سازمان جیش العدل که بخشی از پس مانده های گروه عبدالمالک ریگی است در بیانیه ای رسمی مسیر مبارزاتی خود را اینگونه ترسیم می کند:

 سازمان متعهد به احترام گذاشتن به قوانین کشورهای همسایه واحزاب و سازمانهای دیگر و متعهد به قوانین داخلی واصول سازمانی در چارچوب قانون داخلی خویش می باشد و هیچ یک از افراد سازمان حق سرپیچی از اصول و ضوابط تعیین شده را ندارند و چنان چه افرادی دچار انحراف از مسیر و خط مشی مبارزاتی سازمان گردند به شدت مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و اگر ارشاد، راه به سوی اصلاح افراد خاطی نبرد سازمان با تنبیه و یا طرد افراد خاطی که سعی در مخدوش نمودن مسیر مبارزه و در راستای ایجاد بحران و درگیر نمودن سازمان با سایر گروهها و دولتها را دارند راه مخاصمه و جدال را خواهد بست . و هیچ یک از افراد سازمان حق ندارد حریم قانونی سازمان را بشکند. … هدف استراتژیک آن رسیدن به خودمختاری در چارچوب ایرانی فدرالیته است. وسازمان تنها آن سازمانهای سرتاسری را حمایت خواهد کرد که برنامه اعلام شده ما را حمایت کنند. [۱] البته طبق گفته های مستند عبدالمالک ریگی و سایر سخنگویان و امیران این گروههای متفرق و رنگارنگ هدف اصلی آنها تطبیق قوانین سکولاریستی و تثبیت دموکراسی در ایران و بعد تشکیل جامعه ای فدرال است . یعنی اگر فدرالیسم را یک قالب درنظر بگیریم آنچه در ان می ریزند قوانین سکولاریستی و دموکراسی است  .

حالا با استناد به این گفته های مستند جیش العدل و سایر پس مانده های گروه ریگی می توان به نتایج زیر رسید:

  1. این سازمان که با حکومت مذهبی و شیعه مذهب ایران در حال جنگ است به قوانین کشورهای همسایه ی ایران که همگی سکولاریستی و کفری  بوده و دست نشانده و مزدور آمریکا یا روسیه و ناتو هستند احترام می گذارد .
  2. به قوانین کفری و سکولاریستی سایر احزاب مثل دموکراتها و کمونیستهای کردستان و اهواز و آذربایجان و غیره احترام می گذارد
  3. هدف نهائی و استراتژیک آنها تشکیل جامعه ای فدرال در چارچوب ایرانی دموکراسی خواه و سکولار (مشرک)است
  4. هر یک از افراد سازمان با این خط مشی مبارزاتی مخالفت کند با مجازات یا اخراج مواجه می شود و همه باید به این کفریاتی که سازمان به آن معتقد و احترام می گذارد پایبند باشند .
  5. اینها رسما برای دین سکولاریستها (مشرکین) تبلیغ می کنند اما با نقاب و شعارهائی شبه اسلامی

این واقعیت سازمانی کفری و ضد اسلامی است که با شعارهای شبه اسلامی و با ادبیاتی شبه اسلامی با هر کفر و ارتدادی حاضر است جهت رسیدن به چنان هدف کفری و ضد اسلامی هماهنگ و هم مسیر شود .
اهل سنت بلوچستان حاضر است جانش را بدهد اما دین و عقیده اش را به خاطر این طرفداران سکولاریسم و دموکراسی که با تمام کفار و طاغوتهای ریز و بزرگ متحد و هم مسیر شده اند  فدا نکند . 


[۱] شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ برابر با ۰۵-۰۹-۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید