اهل تلبیس و مفسدین ، علمای عصر صحوات آمریکا و ناتو که حتی به خودشان هم رحم نکردند و نمی کنند

 

اهل تلبیس و مفسدین ، علمای عصر صحوات آمریکا و ناتو که حتی به خودشان هم رحم نکردند و نمی کنند

به قلم : مسلم مهاجر

در سرزمین شام ما شاهد ظهور و سقوط اشخاص زیادی بودیم که به دلیل نبود علمای راستین یک شبه توسط فضای مجازی و رسانه ها بزرگ شدند اما با یک سوزن از سوی رفقای خودشان مثل بادکنک ترکیدند و بادشان در رفت . اینها کسانی هستند که سبب فتنه ی بزرگ عصر حاضر در سرزمین شام شدند!

ابوقتاده: هنوز در زندان لندن بود زبانش را علیه گروههای مخالف دراز کرد و اولین کسی بود که دوله را خوارج و سایر گروهها را مرتد و…نامید! در حالیکه امروز لال و مبهوت شده است و حتی از جولانی هم دست کشیده!

ابومحمد مقدسی: کسی که صاحب کتاب “ملت ابراهیم” است لکن بسیار از این ملت بدور است… کسی است که حتی دخول به جبهه ی جولانی را جایز نمیشمارد و آنان را ممیعه مینامد و با تمام شیوخ جولانی درگیر است!

سامی العریدی: مفتی عام حراس الدین نه تنها از جولانی جدا شد بلکه جولانی او را ماه ها زندانی کرد و تا چند ماه قبل هم با جولانیون در جنگ بودند!!

صادق الهاشمی: مفتی عام قدیم احرار الشام که جدا از همه کس با علیانی و محیسنی و… در چادرها مانند زنان نشسته و در سرزمین جهاد بحث هر چیزی را میکنند جز جهاد!!

مصلح العلیانی: از جولانی و دیگران جدا شد و علیه آنان سخن گفت و الان در چادر طلاق شدگان نشسته است..

ابوعزام جزراوی و ابوسلیمان الاسترالي: از فتنه انگیزترین اشخاص داخل جبهه ی جولانی…

المحیسنی: کسی که در این اواخر جولانی و گروهکش را کوبید و خودش از تمامی گروه ها جدا شد و بخاطر تکفیر نکردن ترکیه و جنگ نکردن با آنان دست به دامن هر چیزی زد و هر روز برای ترکیه فیلم و… میفرستد!!.. و الان در چادر طلاق شدگان نشسته است!!

 ای مسلمین و موحدین بدانید که اینها علمای عصر صحوات آمریکا و ناتو هستند، کسانی که حتی به خودشان هم رحم نکردند و نمیکنند… کسانی که خون اهل  توحید را مباح کردند… و صحوات مرتد آمریکا و ناتو را به اسم مسلمان خونشان را حرام کردند…. الله المستعان

اینها “اهل تلبیس” و”مفسدین”  شام هستند که در مسیر اهداف آمریکا و ناتو در سرزمین سوریه در حال فعالیت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید