بخشی از عقاید سلفی های مرجئه در برابر مجاهدین آزادیخواه

بخشی از عقاید سلفی های مرجئه در برابر مجاهدین آزادیخواه

به قلم : معتصم . ش

  • اگر روزانه مرتکب کفر شوی و شبانه روز در آغوش طواغیت باشی و حتی برای آنها سربازی کنی و هیچ گاه زن و خانه و خانواده ات را برای رضای خدا ترک نکنی ،آنوقت تو عذر داری و تو نه تنها اهل سنتی بلکه مجاهد و مرابطی .
  • اگر از کفار سکولار و اشغالگر جهانی و طاغوتهای دست نشانده ی انها چون آل سعود و حفتر و سیسی و بارزانی و… برائت کنی و زن و بچه و شهر و خانه خود را برای رضای الله ترک کنی و برای تحکیم شریعت اسلام و دفاع از مسلمانان بکوشی ،آنوقت تو یا یک رافضی هستی یا خوارج و سگ جهنمی هستی که هیچ عذری نداری.

اکنون شما کدامیک را انتخاب می کنید ، دوست دارید اهل سنتی مثل آنها باشید یا  مسلمانی راستین؟

دوست دارید مثل عبدالطیف گونه ی بارزانی و همه طواغیت را ببوسید و معذور باشید؟

و یا دوست دارید مثل حسین بن علی با طواغیت بجنگی و مسلمانی واقعی باشی ؟

دوست داری مثل اردوغان و ملک سلمان همیشه در آغوش آمریکا و اسرائیل باشی و اهل سنتی تقلبی باشی

و یا با آمریکا و هم پیمانانش بجنگی و مسلمانی واقعی باشی.

دوست داری حاکمان کافر و سکولار را مسلمان بدانی و اهل سنت جعلی و تقلبی باشی؟

و یا میخواهی آن حاکمان طاغوت و سکولار را تکفیر کنی و مسلمانی واقعی باشی.

پس مواظب باش در زعم این مرجئه ها اگر کفر نکنی و اگر تکفیر بکنی و اگر جهاد بکنی و از کفار برائت کنی تو خوارج و یا رافضی هستی که باید کشته شوی و اگر در خدمت طواغیت دست به سینه ایستادی و در خدمتشان بودی آنوقت تو معذوری و اهل سنتی  و احترامت واجب است و خونت نیز حرام.

پس در خانه ات بنشین و هیچ گاه فکر جهاد به سرت نزند چون آنوقت بدان که یک قدم به خوارج و روافض نزدیک شده ایی.

صبح که از خواب پا شدی پشت میز کامپیوترت بنشین و ۱۹۶ کشور کافر و حکام طاغوتشان را رها کن و فقط به یک چیز تمرکز کن و آن هم دشمنی با  فرقه های مختلف اسلامی و بخصوص مجاهدین شریعت گرای اهل سنت یا شیعه .

دروغ بگو ،کذب بگو اما با  این فرقه های اسلامی شیعه و سنی دشمنی کن. چرا؟ چون ماموستا فلانی می گوید چون مولوی فلانی می گوید ،چون شیوخ بزرگی که در انگلیس و کانادا و اردن نشسته اند می گویند،

سعی کن طواغیت را از خود راضی کنی ،بگو مسلمان هیچگاه حمله نمی کند بلکه او همیشه باید چهار زانو زیر بمب های آمریکا و فرانسه و کانادا و … بنشیند حتی اعتراض هم نکن چون تو خوارجی یا رافضی هستی.

به علماهای اروپا نشین توهین نکن چون گوشت علما مسموم است ،

اما تا می توانی به  مجاهدین شریعت گرا بگو رافضی یا سگ جهنم ، به حکومتها و امارتهای اسلامی بگو تروریست و وحشی و … ، اما هوشیار باش که به آل سعود و امارت و امثالهم بگویی  حکومتهای اسلامی .  چون شیخ فلانی می گوید آل سعود و امارت و مصر و اردن و … اسلامی است، پس مواظب باش و راهت را درست انتخاب کن .

بخواب و بخواب و بخواب ، چون بیداری جرم است ، چون بیداری صفت خوارج و روافض است. در خانه بنشین و منتظر باش که کفار کی شهرها را تصرف می کنند و به نوامیس مسلمانان تجاوز می کنند و آنگاه این جمله را بگو :

 تروریستهای رافضی و خوارج باعث تجاوز به زنان اهل سنت شدند.اگر او هم مثل ما در کنار همسرش می نشست این فاجعه به بار نمی آمد ،اگر او هم به جای جنگ با آمریکا ، در کنفرانس  مکه و حکومتها و پارلمانهای مورد رضایت آمریکا شرکت می کرد این مشکلات پیش نمی آمد.

پس مشکل همه دنیا  مسلمین شریعت گرا و آزادیخواهی هستند که با اشغالگران می جنگند نه اشغالگرانی چون آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و روسیه و غیره است . این کفار تقصیری ندارند که ما را محاصره یاقتصادی نموده یا سرزمین ما را اشغال کرده اند، همه و همه تقصیرات مال ایران و طالبان و سایر امارتهای اسلامی و مجاهدین است که در برابر این کفار ایستاده اند.   

اما من می گویم ای مسلمان آزادی خواه و ای مبارز و مجاهدی که در برابر کفار سکولار و اشغالگر خارجی و دست نشاندگان محلی آنها ایستاده ای اگر همه دنیا در مقابلت بایستند و تو فقط تنها خودت باشی تا روزی که بر منهاج نبوت هستی من کنار تو را انتخاب خواهم کرد و می گویم پدر و مادرم فدایت که باعث عزت مسلمانان شدی، بگذار همه بگویند خوارج و رافضی، ناراحت مباش چون إن الله معک .

دیدگاهتان را بنویسید