بزرگترین نسل کشی عقیدتی و فرهنگی قرن در ترکستان شرقی

بزرگترین نسل کشی عقیدتی و فرهنگی قرن در ترکستان شرقی

به قلم: مسعود سنه ای

با انکه بسیاری از مسلمین به بیماری دین سکولاریسم یا یکی از مذاهب آن چون کمونیسم و لیبرالیسم و غیره آلوده شده اند اما در مناطق ما این آلودگی به صورت اختیاری و اکثرا از سوی مسلمین ضعیف الایمان و دارودسته ی منافقین (سکولار زده ها) صورت می گیرد اما در جاهائی مثل ترکستان شرقی این کار به صورت اجبار بر مومنین راستین تحمیل می شود.

ترکسان شرقی که سرزمینی بزرگتر از ایران کنونی و بزرگترین منبع نفتی است که چینی های سکولار و کمونیست آن را به اشغال خود در آورده اند و قصد دارند با زدودن تمام آثاری که به دین اسلام متعلق است مثل برداشتن مناره های مساجد و جلوگیری کردن از برپایی مراسم ها و اجرای عبادت اسلامی مسلمین را از شریعت الله دور کند اما در چند سال اخیر چین سکولار به این بسنده نکرده و در تصمیم جدید علاوه بر منع مظاهر اسلامی اردوگاه هایی را موسوم به «اردوگاه های بازآموزی» برپا کرده است تا علاوه بر تغییر اعمال مسلمانان افکار آنان را نیز تغییر دهد.

بنا به آمار موسسات حقوق بشر، حکومت کمونیستی چین بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان این منطقه را در اردوگاه های بازآموزی حبس کرده است.حزب حاکم چین اسلام را یک بیماری مُسری می داند و با برپا کردن اردوگاه های بازآموزی قصد تغییر افکار و عقاید مسلمانان این کشور را دارد.در این اردوگاه ها مسلمانان را با اصول کمونیستی آموزش می دهند و آنان را اعمالی همچون: خواندن آواز حزب کمونیست، خوردن گوشت خوک و مصرف مشروبات الکلی مجبور می کنند.

آل سعود و امارات و بحرین و چندین کشور مزدور و دست نشانده ی آمریکا از چنین سیاتهائی که توسط حکومت سکولار چنین در برابر مسلمین ترکستان شرقی اعمال می شود حمایت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید