كفار سکولار و اشغالگر جهاني، استفاده ي ابزاري از مترسكهاي سلفی آل سعود، تشیع انگلیسی و اسلامگرایان سکولار

كفار سکولار و اشغالگر جهاني، استفاده ي ابزاري از مترسكهاي سلفی آل سعود، تشیع انگلیسی و اسلامگرایان سکولار

به قلم : ابوسليمان هورامي

بركسي پوشيده نيست كه عموما در هرجنگي، گروهها و كساني خارج از ميدان معركه  پيدا مي شوند كه  سعي بر آن دارند،  منافع خود را به نسبتهاي مختلفي تامين نمايند. و علي الخصوص در جنگ ميان  اسلام و جاهليت هميشه قاعده بر اين منوال بوده است كه دشمنان اسلام در بسياري موارد اختلافات بسيار عميق خود را كنار نهاده و در جنگ با اسلام هم پيمان شده اند و چنانچه خود شان به صورت مستقيم وارد جنگ نشده باشند، سعي كرده اند با پرورش گروههاي منحرف و تشكيل دسته ها و احزاب خائن از تشكيل حكومتي مجري احكام شريعت جلوگيري به عمل آورند و چنانچه مردم بر عليه جاهليت قيام نمودند با انحراف خواسته هاي عمومي و در بسياري موارد انحراف  و سرقت انقلابات، مردم را در مسيري هدايت كنند كه  ثمره ي قربانيان و خونها و نواميسي كه پايمال گرديده  منتهي به تشكيل جامعه اي اسلامي نگردد. و چنانچه نيروهاي مخلصي هم وجود داشته باشند دشمنان انقلاب و مردم  با به راه انداختن جنگي رواني  و زشت جلوه دادن آنان و مستقر نمودن عوامل خائن خود  به ميزاني كه مي توانند به چپاول منابع و ذخاير مادي  اين ملتهاي تحت ستم ادامه دهند و بدين وسيله علاوه بر انحراف انقلاب، منافع مادي خود را نيز تامين نمايند . 

اين واقعيتي است كه  از صدر اسلام  تا كنون ديده ايم . تاريخ بازگو مي كند كه چگونه دو امپراطوري ساسانیان و روم اختلافات چند قرنه و جنگهاي چند صد ساله ي خود را فراموش نمودند و بر عليه سپاه اسلام متحد شدند، باز در جنگهاي صليبي و حمله ي مغول و… وهم اكنون در جنگ افغانستان،  صومالي ، مالي ( ازواد اسلامي )، چچن و يمن و…. نيز مي بينيم كه چگونه كمونيستهاي و سرمايه داران آمريكائي، به عنوان رهبران كنوني جاهليت موجود ، با وجود آن همه تضادي كه با هم دارند بر عليه مسلمين و مجاهدين متحد و يكصدا گشته اند. اما نكته اي كه بيشترين صدمات را به  ملل تحت ستم و بخصوص سرزمينهاي مسلمان  نشين زده است، وجود عوامل مزدور داخلي مردم فروش وعلماء سوء  دين فروش بوده است  كه مستقيما ايمان و قلب انسانها را هدف قرار داده اند و مردم را جهت پياده نمودن نقشه هاي دشمنان خارجي و داخلي آماده  نموده اند .

انقلاب سرزمينهاي مسلمان نشين تونس، مصر، ليبي، يمن، چچن، افغانستان، عراق و… در عصر حاضر نمونه ي بارزي از انحراف انقلاب ملل تحت ستم و تبديل شدن انقلاب به كودتايي علني توسط اين دشمنان آشكار دين و مردم  به شمار مي رود . تلاشي مستمر، نقشه  و سناريويي  برنامه ريزي شده از جانب اتحاديه ي اروپا (ناتو ) و آمريكا با مشاركت سازمان ملل متحد، كه هم اكنون نيز توسط حكام دست نشانده و مرتد عرب و ترك و علماي سوء در سوريه در حال اجرا مي باشد.

سه جریان و بيماري و ايدز عقيدتي و فكري که مهمترین خدمت را به کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی نموده اند اسلام متحجر و مسخ شده ی آل سعود و دیگری تشیع انگلیسی و آخری اسلام لیبرال و سکولاری است که به دروغ خود را به جریان مبارک اخوان المسلمین نسبت می دهد درحالی که اخوان الشياطين و اخوان المرتدین و اخوان المرتدین هستند که زیر پرچم آمریکا و ناتو بر علیه مسلمین شریعت گرا فعالیت می کنند كه هدفشان از جنگ با حكومت بشار اسد سوسيال دموكرات، را تشكيل حكومتي سكولاريستي و دموكراسي خواه به سبك حكومتهاي غربي و اروپا مي باشد و در اين راستا حكومت رجب طيب اردوغان مرتد را الگو قرار داده اند !!

در واقعيت امر هدف «عملی» رهبران  گمراه کنونی موجود در شمال سوریه تبديل جاهليت كنوني به جاهليت ديگري است . تبديل جاهليت سكولار- سوسياليستي حزب بعث به جاهليت سكولار- سرمايه داري غربي و عوض نمودن اربابان مي باشد . اينبار به جاي روسيه و چين سوسياليستي تصميم دارند كه نوكر و عبد اتحاديه ي اروپا و آمريكا شوند. اين سرانجام و ثمره ي آنهمه خون، قرباني، پايمال شدن نواميس، تخريب شهرها و روستاها و مساجد و كليساها ست كه این گروههای متفرق و مختلف سوريه براي مردم مي خواهند !!

سلفی های درباری آل سعود چون عرعور و شبکه های ماهواره ای کلمه و نور و وصال حق و … که در ابتدا يكي از مخالفين قيام مردم سوريه بر عليه نظام سكولار – سوسياليستي  بعث سوريه بودند، به ناگاه به دستور آمریکا و انگلیس و از کانال آل سعود و امارات  و … تبديل به مبلغین و حتی رهبر روحاني و انقلابي دو آتشه گرديدند  و جهت كنترل انقلاب و مردم ، گرگ را امين مردم مصيبت ديده معرفي نمودند . و اين هم طبق نقشه ي غرب و آل سلول جهت به رسميت شناختن این گروههای متفرق و رنگ مذهبي دادن به آنها جهت بسيج عمومي و كمك به جريان سكولاريستي و تحت فشار قرار دادن ج.ا. ایران مي باشد .

کمک دیگر جریان منتسب به آمریکا و عربستان در انحراف افکار عمومی و انحراف انقلاب که توسط سلفیون درباری و رسانه های متعالق به آل سعود صورت می گیرد این است که بشار اسد و رژیم وی را علوی و شیعه قلمداد کنند و چنین وانمود نمایند که علویان شیعه در حال جنگ مذهبی با اهل سنت قرار گرفته اند . در حالی خود آنها و تمامی آگاهان می دانند که بشار اسد  یک سکولاریست ناسیونال سوسیالیست بعثی است که هیچ اعتقادی به احکام دینی ندارد و بیشتر از ۹۸ در صد  وزراء و سربازانش را سنی زاده های سکولاریست بعثی تشکیل می دهند . بله این جریان مخوف قصد دارد که جنگی مذهبی را تولید نماید و این جنگ را از جنگ ناتو و آمریکای سکولار با حکومت شیعه مذهب ایران و روسیه و چین به جنگی شیعی – سنی تبدیل نمایند و این هم خدمت دیگری است به دین سکولاریسم و سکولاریستها. 

 برای سکولارها ، مذهبی که قرار است قربانی شود تا آنها به اهدافشان برسند ،فرق نمی کند که چه مذهبی باشد . چون از پایه و اساس با کلیه احکام الهی سر ناسازگاری و جدال دارند، نه اینکه احکام یک شریعت آسمانی یا یک مذهب اسلامی را جهت اجرا شدن در جامعه مفید دانسته  و قوانین اجرائی آن را بر دیگر مذاهب ترجیح دهند.

برایشان فرق نمی کند که در اندونزی مسیحیان و مسلمانان همدیگر را قتل عام نمایند یا در نیجریه ی آفریقائی این اتفاق میان مسیحیان و مسلمانان رخ دهد یا این که در پاکستان، عراق، لبنان، بحرین، یمن، عربستان، کشمیر، آذربایجان، کویت و ترکیه میان شیعه و سنی  و یا اینکه در ایرلند مذاهب پروتستان و کاتولیک و در روسیه ارتودوکس با کاتولیکها و یا در اسرائیل یهودیان و مسیحیان یا یهودیان با مسلمین وارد درگیری فرساینده گردند .

در تمامی این حالات هدف فرسوده کردن، خسته و نا امید نمودن پیروان و ادیان مذاهب از جنگهای داخلی و در نهایت سر سپردگی و راضی شدن به قانون و حکم دیکتاتوری سکولاریسم می باشد. این مطلوبترین هدفی است که در طول تاریخ پیروان شیطان آنهمه مقدمات وحشیانه را برایش فراهم  نموده اند.

اما زهي خيال باطل ، چون مجاهدين اجازه نخواهند داد كه مصيبت انقلاب ليبي ، تونس و مصر بار ديگر تكرار گردد و براي چندمين بار انقلابشان از طرف دشمنان شريعت اسلام و خائنين محلي به سرقت رود . مسلمين « سكولاريسم  » را نمي خواهند حالامي خواهد  اين سكولاريسم از نوع سوسياليستي بشار اسدي و صدام حسيني باشد يا سكولاريستي از نوع ليبرالي و سرمايه  داري آمريكا و اتحاديه ي اروپا و تركيه و…. . مسلمين حكم شريعت اسلام را مي خواهند كه در دنيا برايشان ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” [  از ميان برداشتن گرسنگي و فقر و آوردن سيري و رفاه و از ميان برداشتن ترس و آوردن امنيت ( امنيت در اصول خمسة ۱ – دين  2 – جان ۳ – ناموس ۴ – عقل ۵ – مال ) براي همه . ] را به ارمغان مي آورد و در قيامت هم رضاي الله و بهشت برين را .

ولله الحمد و المنه

والله اکبر

ابوسلیمان هورامی

دیدگاهتان را بنویسید