اصطلاح خوارج در ادبیات بسیاری از مقلدین مذهب سلفیت خاص نجدیت

 اصطلاح خوارج در ادبیات بسیاری از مقلدین مذهب سلفیت خاص نجدیت  

  به قلم : شاهو سنه ای

دارودسته ی  جولانی و اتباع آنها و قرضاوی ها مجاهدین شریعت گرای ما  را خوارج می دانند آن هم به دلایل واهی. جالب این است که علمای خلیج القاعده و هتشی ها (هیئت تخریب شام جولانی) را خوارج می دانند و علمای برخی از مذاهب سنی هم علمای سلفی نجدی خلیج و اخوانی ها را خوارج می دانند آخر معلوم نشد خوارج چه کسی است؟!

می گویند  ما علمای ساکن در دارالکفرها و شرعی های گروههای متفرق و مولدین جنگ داخلی میان مسلمین را رد کرده ایم و این علما نیز به این دلیل ما را خوارج نامیده اند  

اگر اینگونه است پس القاعده و هتشی ها خوارج هستن چون طبق فتاوی عبدالعزیز بن باز رحمه الله و عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ مفتی اعظم سلفیون سعودی و هئیت کبار علماء که از لحاظ علمی ابوقتاده و دیگر علمای القاعده به آنها نمی رسند.

القاعده و اخوان المسلمین خوارج محسوب می شود و منهج آنها گمراه است و طبق فتوای جمع کثیری از علماء سلفی سعودی و خلیج و مناطق دیگر القاعده خوارج است کافیست به سایت این علماء رفته و در مورد القاعده سوال کنید طولی نخواهد کشید که پاسخ اینچنین خواهد بود:

تنظیم القاعده و جماعت اخوان المسلمین گمراه و گروهی خارجی محسوب می شوند.

همچنین عبدالعزیز بن باز که از علمای کبار این قرن که صدتا ابوقتاده و المقدسی به پای او نمی رسند در فتوایی اعلام کرده بود: اسامه بن لادن خارجی و مرتد است.

 خوب ای جماعت هتشی ها ی(جولانی) همانطور که علمای شما ما را خوارج گفتند علمای خیلی بزرگتر شما را خوارج گفتند آیا ما و شما خوارج شدیم؟!

آیا شیخ اسامه بن لادن رحمه الله خوارج شد؟!

پس اینکه علمای معلوم الحال درباری یا ساکن در دارالکفرهای کانادا و انگلیس و غیره و یا تفرقه اندازان جاهل مارا تایید نکرده اند دلیل بر این نمی شود ما خوارج باشیم چرا که علمایی که ما را تایید نکرده ند فقط بر حسب اینکه درباری و برای مقاصد سیاسی خود و اربابانشان فتوا می دهند اقدام به پخش چنین دروغهائی کرده اند.

اگر قرار باشد که علما کسی و گروهی را تایید نکنند آن جماعت و ان فرد خوارج باشد پس افراد ذیل هم خوارج هستند:

امام احمد بن حنبل رحمه الله توسط علمای آن روز رد و او را خوارج نامیدند ولی الان انها کجا هستند امام احمد کجا. الان ان علمای درباری و حسود و پولکی کجا هستند امام ابن تیمیه کجاست اهل سنتی را نمی بینی که ایشان را نشناسد و به او احترام نگذارد.

وامروز گروهها متفرق که به جنگ داخلی میان مسلمین دل خوش کرده اند به همراه علمای درباری و علمای سوء و الرویبضه بسیاری از برادران ما  را خوارج می دانند چه روزی است که آیندگان  ما را مورد تمجید و ستایش قرار دهند.

ما بر علیه تمام مفاسد این گروهها و علمای نان به نرخ روز خور و فاسد طاغوتها خروج کرده ایم و این دشمنان بر علیه قانون شریعت الله تعالی و حکومتها و امارتهای بدیل اضطراری ما خروج کرده اند . ما در پی تحکیم شریعت الله و ایجاد وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی با تمام مسلمین و تمرکز بر دشمن اصلی و فرعون و قریش زمان آمریکا هستیم و اینها بر علیه چنین وحدتی خروج کرده اند و خواهان تفرق و سستی و ذلیلی و بی ابهتی برای مسلمین و تقویت دشمنان اسلام و مسلمین هستند .

اگر خروج و قیام  بر علیه کفار سکولار و اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها و پرهیز از جنگ داخلی میان مسلمین و حرکت به سوی وحدت اسلامی از صفات خوارج است پس دنیا بداند که  این علمای درباری و گروههای متفرق و تفرقه اندازی که به جنگ داخلی میان مسلمین دل خودش کرده اند دروغگویان و فتنه گران عصر ما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید