چه شده که با دوستان آمریکا و اسرائیل دوستی می شود و با ریش بلند و شمایل مجاهدین و…

چه شده که با دوستان آمریکا و اسرائیل دوستی می شود و با ریش بلند و شمایل مجاهدین و…

ارائه دهنده : عبدالغفور کوردستانی

بارها و بارها گفته شده است که رهبران گروههای مسلح و متفرقی که در پناه ترکیه ،آمریکا ، آل سعود ، قطر و امارت «هم اکنون» در برابر نیروهای حکومتی سوریه قرار گرفته اند،  مزدور و صحواتی هستند که با خون و مال و ناموس و دین مردم بازی و تجارت می کنند ؛ به همین دلیل مسلمین را از شر چنین دستگاهها و مافیاهای مخوفی برحذر داشته ایم  . اما عده ای از مردم که قدرت تحلیل و دنبال گرفتن واقعیتها را ندارند،  تا با چشم خود خیانت و مزدوری این احزاب خائن را نبینند باور نمی کنند .

هیچ مسلمانی شک ندارد که حکومت سکولار ترکیه علاوه بر آن که قانون شریعت الله را کنار نهاده است به صورت عملی عضو ارتش کفار ناتو می باشد و هر جا که لازم بوده  (مثل افغانستان و لیبی و سوریه و عراق و … ) در خدمت کفار و بر علیه مسلمین جنگیده است ،  در نتیجه حکم چنین حکومت سکولاری همچون همان کفاری است که در ارتش آنها عضو شده است .

  ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ :ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻰ ﺣﻠّﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ – ﺃﻭ ﺣﺮّﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ – ﺃﻭ ﺑﺪّﻝ ﺍﻟﺸﺮﻉ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ – ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍً ﻣﺮﺗﺪﺍً ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ .[۱]

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ : ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺰّﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺗﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ ﻛﻔﺮ ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺎﺳﺎ ﻭﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ! ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﻔــﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .[۲]

این حکم حکومتهای سکولاری چون ترکیه درنزد اهل سنت است ، حالا با چه استدلالی گروههای متحد با القاعده ایمن الظواهری ( نه القاعده اسامه بن لادن رحمه الله ) از ناتو و چنین حکومتی پشتیبانی نموده و طبق نقشه ها و طرحها و سناریوهای آنها جنگ و صلح و آتش بس خود را به پیش می برند؟  آیا همین حکومت متحد آمریکا و دیگر جنایتکاران عرب و غیر عرب بر علیه مسلمین نیست؟ مگر اسامه بن لادن رحمه الله آمریکا و ناتو و صهیونیسم جهانی را دشمن شماره یک مسلمین معرفی نکرده بود؟

حالا چه شده که با دوستان آمریکا و اسرائیل دوستی می شود و با ریش بلند و شمایل مجاهدین و لباس قندهاری و خون هزاران جوان نا آگاه و فریب خورده از منافع آمریکا و اسرائیل حمایت می شود ؟


[۱] ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ۳/۲۶۷

[۲] ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ۱۳/۱۱۹

دیدگاهتان را بنویسید