شكنجه زندانيان بخشي از حقوق بشر آمريكايي است

شكنجه زندانيان بخشي از حقوق بشر آمريكايي

ارائه دهنده: محسن سقزی

يك كارشناس اسپانيايي ضمن اشاره به اين كه هزاران نفر در روز قرباني سياستهاي نادرست كاخ سفيد مي‌شوند، گفت كه شكنجه زندانيان بخشي از حقوق بشر آمريكايي است.  “اوو راموس “، كارشناس اسپانيايي مسائل سياسي گفت: با لشكركشي و نظامي‎گري نمي‌توان دموكراسي را به ارمغان آورد.

وي در پاسخ به سؤالي درباره انتشار خاطرات “جرج بوش “، رئيس جمهور سابق آمريكا و اين‎ كه وي از اقدامات خود ابراز ندامت نكرده در حالي كه هزاران نفر هر روز قرباني سياستهاي نادرست وي در گذشته مي‌شوند گفت: بسيار وقيحانه است كه رئيس جمهوري تا اين حد از سياستهاي نادرست خود دفاع كند.

حمله به عراق؛ جنايتي كه هرگز فراموش نمي‌شود

راموس افزود: بهانه بوش براي حمله به عراق وجود تسليحات كشتار جمعي در اين كشور بود، اما بازرسان هيچ آثاري از تسليحات كشتار جمعي در عراق پيدا نكردند بنابراين بهانه‌اي براي حمله به عراق نيز وجود نداشت، اما بوش تاكيد مي‌كند دنيا بدون صدام امن‌تر خواهد بود. سؤالي كه مطرح است اين است آيا اكنون دنيا امن شده است؟ آيا كشتاري در هيچ جاي جهان رخ نمي دهد؟ آيا هرروز دهها نفر در عراق و افغانستان به استقبال مرگ نمي روند؟ آيا بوش فقط به دنبال امنيت براي آمريكايي‌ها بود؟

وي ادامه داد: به نظر من حمله به عراق جنايتي بزرگ آن‎هم در قرن بيست و يكم بود كه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد. بوش و ديك چني معاون وي فقط به نفت فكر مي كردند زيرا آنان صاحبان و سهامداران شركتهاي بزرگ نفتي هستند. آنها منافع خود را در حمله به عراق جستجو مي كردند نه در تامين امنيت جهاني. تصميم آمريكا براي حمله به عراق بدون مجوز سازمان ملل متحد آن هم بدون هيچ دليل، توجيهي به‎ جز زير پا گذاشتن قوانين بين المللي نداشت.

آوارگي مردم و ناامني، دستاورد جنگ عراق

راموس در پاسخ به سؤال ديگري درباره دستاورد حمله آمريكا به عراق گفت: اين جنگ دستاوردي به‎جز آوارگي مردم عراق و ناامني در اين كشور نداشته است. امروز تنشها به حدي در منطقه خاورميانه بالا است كه هرروز بايد حادثه اي را انتظار داشت. رقابتهاي نادرست تسليحاتي نيز افزايش يافته است.

آمريكا به‎جاي حل مشكلات بين‌الملل، بحران مالي خود را حل كند: اين كارشناس اسپانيايي افزود: باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا چاره اي جز خروج از عراق و افغانستان ندارد، زيرا وعده بوش براي برقراري دموكراسي در اين كشورها وعده اي توخالي بود. آمريكا اگر توان حل و فصل مشكلات بين المللي را در خود مي بيند ابتدا بايد بر بحران مالي كنوني كه دامن خودش را فرا گرفته است فائق آيد. از طرف ديگر دموكراسي با شمشير و سلاح و لشكركشي به ارمغان نمي‌آيد. بايد اجازه داد مردم منطقه خودشان براي خودشان و سرنوشتشان تصميم گيري كنند.

شكنجه زندانيان بخشي از حقوق بشر آمريكايي است

وي درباره نقض حقوق بشر در عراق توسط آمريكايي‌ها گفت: علاوه بر اسناد منتشر شده توسط ويكي ليكس فاجعه زندان ابوغريب را كسي فراموش نكرده است. نبايد فراموش كرد كه همين بوش بود كه به سازمان جاسوسي آمريكا سيا اجازه داد براي اعتراف گرفتن از متهمين آنها را شكنجه كند. توجيه بوش اين است كه با شكنجه اين متهمين مي‌توان از آنها اطلاعاتي گرفت كه جان هزاران نفر را نجات مي دهد. برهنه كردن زندانيان در زندان ابوغريب و عكس انداختن سربازان آمريكايي در كنار آنها به نجات جان چه‎كساني منجر مي شود؟ البته شايد اين نوعي حقوق بشر آمريكايي باشد.

لشكركشي آمريكا محكوم به شكست است

راموس درباره اوضاع افغانستان نيز گفت: اين كشور سالهاست كه از جنگ و ناامني رنج مي برد و علت آن هم هميشه تقريبا مداخله خارجي بوده است. اين روزها به طور مرتب شاهد هستيم كه يا هواپيماهاي آمريكايي اشتباهي به روستايي حمله مي كنند و عده اي بي‎گناه را به خاك و خون مي كشند يا هواپيماهاي بدون سرنشين عده‌اي بي‎گناه ديگر را در افغانستان و مناطقي از پاكستان به كام مرگ مي فرستند.

وي خروج نيروهاي خارجي را از عراق و افغانستان بهترين راه براي برقراري آرامش در اين كشورها خواند و تاكيد كرد: مشكلات اين كشورها راه‎حل نظامي ندارد و لشكركشي محكوم به شكست است.

دیدگاهتان را بنویسید