حاکمیت مردم در اسلام و مردمسالاری سکولاریستها

حاکمیت مردم در اسلام و مردمسالاری سکولاریستها

به قلم: سیروان هه ورامی

بارها شنیده و دیده ایم که عده ای می گویند : برو در مسجد نمازت را بخوان و روزه ات را بگیر و کاری به کار سیاست و کسی نداشته باش و کار خودت را بکن . این دسته که همان سخنان دشمنان اسلام و سکولاریستها را می خواهند به ماتحویل دهند در واقع قصد دارند مسلمین و مساجد را از مسائل سیاسی بکلّی برکنار بدارند.

 در اینجا منظورشان این است که بیایید همان نمازتان را بخوانید و بروید و اینکه سایر امور حکومتی و اداری و اجتماعی و تمام نهادهای قدرت را تحویل کفار سکولار و اشغالگر جهانی و طاغوتها و مرتدین سکولار محلی بدهید و کاری به کار اینها نداشته باشید تا هر فساد و جنایتی که می خواهند انجام دهند، کار شما فقط نماز خواندن و روزه گرفتن و ریش گذاشتن و سیواک زدن و کوتاه کردن پاچه شلوار و اینگونه مسائل فردی باشد و بس.

در اینجا سکولاریسم سعی دارد مسلمین شریعت گرا را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و دین اسلام را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصى زندگى افراد. اما واضح است که مسلمان ناقص و به دور از قانون شریعت الله و بی تفاوت نسبت به مسائل سیاسی نداریم . هركس علاقه‌‌مند به پیامبر و اولیای الله است، یعنی علاقه‌‌مند به اسلام سیاسی، مجاهد، مقاتله و اسلام خون دادن و جان دادن است؛ معنای اعتقاد به شریعت اسلام این است.

در این صورت حاکمیت مردم در نگاه اسلام یعنی وجود مردمانی آگاه و شریعت گرا که اسلام را با تمام شاخه های حکومتی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و فرهنگی و نظامی و … می خواهند در حالی که سکولاریستها معتقدند که مردم‌سالاری، مردم‌سالاریِ سکولاریزه شده است؛ مردم باید حتماً بخشهای عظیمی از دین اسلام جدا شوند تا اسم حاکمیتشان را مردم‌سالاری بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید