لیبرال دموکراسی آمریکا و علمداری جدید آن توسط دارودسته ی منافقین داخلی

لیبرال دموکراسی آمریکا و علمداری جدید آن توسط دارودسته ی منافقین داخلی

به قلم: کارزان شکاک

زمانی بود که فوکویامنا یکی از تئوریسین ها و جامعه شناسان مطرح جهان سکولاریسم می گفت وضعیت الان آمریکا انتهای تکامل تاریخی بشریت است اما هم اکنون زمزمه های آشکار و آثار مستندی از سوی همین ئتوریسین ها و جامعه شناسان مطرح می گردد که نشان می دهد خواهان نوعی تغییر و دگرگونی و جامعه ای نوین هستند، جامعه ای که در آن اینهمه نتایج فاجعه بار ناشی از لیبرال دموکراسی غرب در آن موجود نباشد.

هم اکنون قدرت معنوی و نرم آمریکا به عنوان نماینده ی لیبرال دموکراسی رو به افول است (لیبرال دموکراسی ای که پایه ی اساسی تمدن غرب و نظام اجتماعی آنها به شمار می رود) و آشکارا دیده می شود که روحیه ی غرب وحشی و گاوچرانی آمریکا و متحدینش در تولید جنگهای ویرانگر و قتل عام ملتهای تحت ستم و چپاول اموال و دارائیهای این ملتها برجسته تر از شعارهای فریبنده ی آنها در مورد آزادی و حقوق بشر و غیره گشته است.

ریشه های اینهمه فساد که دامنگیر خود آمریکا و سایر دول هم پیمان با آن شده است را باید در سکولاریسم و لیبرال دموکراسی آنها جستجو کرد، اینهمه شکافهای طبقاتی و اجتماعی، نابود شدن بنیانهای خانواده، فردگرائی افراطی و انزواطلبی شدید، فساد اخلاقی و جنسیتی فراگیر و همه گیر رواج انواع مفاسد و بیماریهای روحی و جنسی، تجارت زنان و… تحمیل آنهمه جنگ و ویرانی بر سایر ملل تحت ستم و کشته شدن آنهمه انسان بی گناه و صدها آفت و بیماری دیگر را تماما باید در سکولاریسم و مذاهب مختلف آن جستجو کرد.

این همان چیزی است که عده ای قصد دارند با ریاکاری و پوشش و ادبیاتی شبه اسلامی  به عنوان ارزش به خورد ملت مسلمان ما دهند.

با آنکه علمای صادق ما در زمنیه شناساندن این جریان مخرب تلاشهای مفیدی انجام داده اند اما باز نیاز به تلاش بیشتر و سازماندهی شده تری است. این دشمن آشکار عقیده ی اسلامی هم اکنون توسط دارودسته ی منافقین و سکولار زده هائی تبلیغ می شود که در رنگ عوض کردن و بی حیائی گوی سبقت را از کفار اصلی ربوده اند، و چون رسانه های ماهواره  و ضرارهای متعدد و مختلفی هم در اختیار دارند میزان خطرات آنها بسیار بیشتر از گذشته شده است، و لازم است در برابر این خانه ی عنکبوتی مبلغین جدید دین سکولاریسم و لیبرال دموکراسی آنها از هوشیاری و ابتکار عمل مناسبتری در واکسینه کردن مسلمین برخوردار شد.

برای یک مسلمان سکولاریسم یعنی کنار نهادن آشکار قانون شریعت الله و جایگزین کردن قانون شیطان و یارانش؛ و تبلیغ برای آن و سایر مذاهب سکولاریسم چون لیبرال دموکراسی و یا ناسیونال سوسیالیسم و … در واقع اعلان جنگ با الله و رسولش و تمام مومنین می باشد .

پس برای جنگ با این دشمن خشن و رنگ آمیزی شده خود را به منهج صحیح اسلامی مسلح کنیم و با وحدت و دوری از تفرق در برابر این خطر آشکار صف واحدی را تشکیل دهیم و سنگر بندی نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید